Koronarasteilla

Kevään 2020 koronavirusvaaratilanne mullisti myös suunnistusharrastuksen. Kevään suunnistuskisoja ei ole voinut järjestää. Muuan muassa Rovaniemen Napapiiri-Jukola 2020 on siirretty vuodella eteenpäin.

Kevät 2020 onkin ollut omatoimirastien aikaa, kun suunnistajat eivät ole voineet kokoontua eikä emit-leimausta ole sallittu koronavaaran takia. Maksua vastaan on voinut tilata kartat ennakkoon eri suunnistusseuroilta. Karttojen avulla on voinut kiertää rasteja maastossa omaan tahtiin.

Uusi iltarastikäytänne on ollut yksi positiivinen, koronasta seurannut, asia. Enää ei tarvitse juosta aikaa vastaan, vaan voi rauhassa nauttia luonnosta karttaa ja maasto tutkien. Lisäksi järjestelmä sallii aikataulujoustot. Kun rastiliput ovat viikon pari maastossa, voi rasteilla käydä iltaisin työtehtävien sekä omien ja perheen aikataulujen lomassa. Edelleen maastossa voi kiertää omia reittejä ja kiertää samaa rataa eri näkökulmista eri iltoina. Näin oppii koko ajan uutta.

Vihreää hoivaa luonnossa

Kun päivä on vierähtänyt sisällä Teams-palavereissa, saa suunnistaessa illalla metsässä vihreää hoivaa ja raitista ilmaa. Luonnossa liikkuessa kunto kohenee. Metsässä kulkiessa verenpaine laskee, mikä on todettu mm. japanilaisissa tutkimuksissa. Lisäksi pehmeillä metsänpohjilla jalat eivät rasitu niin paljon kuin asvaltilla pakokaasujen seassa hölkätessä.

Suunnistus auttaa keskittymään ja se kehittää nopeaa päätöksentekokykyä työelämään. Samalla oppii myös perustelemaan päätöksensä. Rastilta toiselle kulkiessa voi arvioida omien päätösten onnistumista tai epäonnistumista.

Apua luonnontuotealan tehtäviin

Suunnistuksen perustaidoista on ollut apua luonnonvara-alan tehtävissä. Parhaillaan on maakunnassa käynnissä useita luonnontuotehankkeita. Metsämarjat ja –sienet kiinnostavat ihmisiä hyvinvointia lisäävinä luonnonantimina. Kesän iltarasteilla voi löytää myös marja- tai sienipaikkoja.

Kuusenkerkkätaimikoita ja mahlakoivikoita arvioidessa, kartanlukutaidot ja maastotaidot ovat olleet suureksi avuksi myös Makuja maakunnan metsistä-hankkeessa. Makuja maakunnan metsistä -hanke on Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen (Maaseuturahasto) ja yksityisten rahoittama kehittämishanke, jota Suomen metsäkeskus koordinoi. SeAMK Ruoka on hankkeessa mukana. Koronakeväänä hanke on tehnyt kartoitusta, jossa digitaalista metsävaratietoa verrataan maastotietoihin. Näin kehitetään alan hankintalogistiikkaa.

Toinen luonnontuotehanke Liiketoimintaa luonnosta -hanke eli SUVI-hanke edistää mm. alan osaamisenvaihtoa Suomen ja Viron Põlvamaan välillä. Kuudestaan Leader-alue koordinoi ja rahoittaa hanketta. Myös Kyrönmaan alueen Yhyres –Leader-toimintaryhmä on hankkeessa mukana toimijan ja rahoittajan ominaisuudessa. Suomen metsäkeskus Seinäjoella ja SeAMK Ruoka ovat hankekumppaneita. Hankkeen tukitaso on sata prosenttia. Nämäkin hanketoimet vaativat kartanlukutaitoa Suomessa ja Virossa.

Kuva 1. Koronarastit maastossa ilman emit-leimasinta (kuva: Risto Lauhanen).

Risto Lauhanen, MMT
Kari Laasasenaho, FT

SeAMK Ruoka