Hyönteiset tulevat lautasellesi – oletko valmis?

Tulkinnan muutoksen Suomessa on ainakin osittain aiheuttanut vanhan uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 ensimmäisen artiklan sanamuoto: ”eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet”. Edellä mainitut sanat ovat muutamissa jäsenvaltiossa tulkittu siten, että kokonaiset eläimet eivät kuulu vanhan uuselintarvikeasetuksen piiriin. Tämä on mahdollistanut kokonaisten hyönteisten ja niistä valmistettujen tuotteiden myymisen elintarvikkeeksi kyseisissä maissa. Suomen uusi tulkinta mukailee hyönteisten myymisen sallineiden maiden tulkintaa.

Uudessa uuselintarvikeasetuksessa (EU) 2015/2283 tulkinnanvaraisuus on korjattu siten, että myös hyönteiset kuuluvat uuden uuselintarvikeasetuksen piiriin. Toisin sanoen, 1.1.2018 alkaen myös hyönteiset ja niitä sisältävät elintarvikkeet ovat uuselintarvikkeita, joiden markkinoille tulo on luvanvaraista.

Kaikkiin 1.1.2018 markkinoille laillisesti saatettuihin kokonaisiin kasvatettuihin hyönteisiin tai niitä sisältäviin elintarvikkeisiin sovelletaan siirtymätoimenpiteitä. Tämä tarkoittaa, että hyönteiset saavat olla markkinoilla vuodenvaihteen jälkeenkin, kunhan hyönteisistä on jätetty uuselintarvikeasetuksen mukainen hakemus komissiolle 1.1.2019 mennessä. Hyönteisten myynti- ja markkinointi voi jatkua siihen asti, kunnes komissio on tehnyt päätöksen asiasta.

Hyönteiset voidaan siis saattaa elintarvikemarkkinoille vaikka heti, kunhan ne täyttävät Eviran laatiman oppaan asettamat vaatimukset. Evira myös laatii alkuvuodesta listan markkinoilla sallituista hyönteisistä, joita siirtymätoimenpiteet koskevat.

Hyönteisartikkeli_kuva_ Kuvaaja Alisa Ylinen_SU.jpeg

Kuva: Sirkkoja lasipurkissa ruoanvalmistusta varten. Kuvaaja: Alisa Ylinen.

Teksti:

Ilkka Latomäki
lehtori, SeAMK Ruoka

Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (Entolab) -hanke on Luonnonvarakeskuksen, Ruralia-Instituutin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteishanke, joka on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.