Digitaalisuus puutuotealan yritysten kasvussa | @SeAMK-verkkolehti

Digitaalisuus puutuotealan yritysten kasvussa

Digitaalisuus mahdollisuus puutuotealan yritysten kasvulle

Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia puutuotealan pk-yrityksille. Puuteollisuudessa digitalisaation vaikutukset on koettu yrityksissä positiivisina ja digitalisaatio on avannut uusia markkinoita (Komulainen 2016). Suurimmat hyödyt on saatu suhteessa uusasiakashankintaan, asiakastyytyväisyyteen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Kuitenkin useimmissa pienissä yrityksissä digitalisaation taso on vielä hyvin alhainen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen toteuttamassa Puutuotealan kasvu -hankkeessa selvitettiin etelä- ja keskipohjalaisten puutuotealan pk-yritysten digitalisaation tasoa. Tulokset osoittavat, että vaikka monet digitaaliset välineet ovatkin tuttuja, käyttöönotossa on vielä kehitettävää. Useimmilla on käytössä omat www-sivut (73 prosentilla) ja sosiaalinen media lähes puolella (47 prosentilla). Sitä vastoin pilvipalveluita käyttää vain kolmannes. Verkkokauppa on käytössä ainoastaan vajaalla viidenneksellä (19 prosentilla), mutta sen käyttöönottoa suunnittelee 29 prosenttia yrityksistä. Teollinen internet ja big data ovat vielä lähes tuntemattomia käsitteitä.

Verkkokaupan käyttöönotto mahdollistaa puutuotealan yrityksille uudenlaisen toimintatavan. Esimerkiksi aineettomien ominaisuuksien (mm. kotimaisuuden ja ympäristösertifikaattien) esiin nostaminen verkossa voi lisätä kilpailukykyä ja markkinaosuuksia. Sähköisiä markkinointityökaluja olisi tärkeä valjastaa puutuotealan yritysten käyttöön. Usein ongelma verkkokaupan hyödyntämiseen löytyy yritysten liiketoimintamalleista ja ansaintalogiikoista. Yritykset ovat tottuneempia käyttämään jälleenmyyjiä myyntikanavana ja verkkokaupan hyödyntäminen on vieraampaa.

Digitalisaatiolla yhteys tuloksellisuuteen

Puutuotealan kasvu -hankkeen selvitys osoitti, että mitä enemmän yrityksellä oli käytössään digitaalisia välineitä, sitä enemmän yritys myös koki liiketoiminnallista hyötyä digitalisaatiosta. Näitä hyötyjä olivat kannattavuuden parantuminen, uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen, liiketoimintaprosessien tehostuminen, tuotekehityksen tehostuminen, uusien asiakkaiden tavoittaminen ja asiakaspalvelun parantuminen. Myös yrityskuvan vahvistuminen ja yhteistyön tiivistyminen yhteistyökumppaneiden kanssa olivat koettuja hyötyjä. Huomion arvoista myös on, että digitalisaatiolla oli yhteys liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Mitä enemmän ja laajemmin yritykset hyödyntävät digitaalisia välineitä, sitä suurempi hyöty niistä saadaan. Tämä vuorostaan vaikuttaa sekä yrityksen taloudelliseen tuloksellisuuteen, että liiketoiminnalliseen kehittymiseen.

On siis tärkeää, että puutuotealan yritysten osaamista ja tietoisuutta digitalisaation mahdollisuuksista ja vaikutuksista lisätään. Kehitys on kansainvälisesti nopeaa digitalisaation suhteen ja se tulee muuttamaan koko toimialaa laajasti.

Teksti:

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Salla Kettunen
TKI, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri