Biokaasuntuotanto murrosvaiheessa? Biokaasun tuotanto puhutti biokaasupäivässä | @SeAMK-verkkolehti

Biokaasuntuotanto murrosvaiheessa? Biokaasun tuotanto puhutti biokaasupäivässä

#

Biokaasun tuotantopotentiaali on Etelä-Pohjanmaalla korkea ja alueella on mahdollisuuksia vahvalle verkostoitumiselle, todettiin Kurikan Jalasjärvellä 3.11.2022 järjestetyssä biokaasupäivässä. Juustoportilla järjestetyn päivän avauspuheenvuorossa Niklas Keski-Kasari totesi, biokaasun tuotannon liittyvän laajemmin kestävyyskysymyksiin, jotka ovat Juustoportinkin toiminnan ytimessä. Biokaasun tuotannon voi aloittaa pienimuotoisella kokeilulla, mutta laajempaan laitokseen tarvitaan monen toimijan yhteistyötä lupa- ja rahoitusprosesseista erilaisiin hankintoihin ja esimerkiksi liikennepolttoaineen jalostajiin sekä jakelijoihin.

Biokaasuekosysteemi edistää nesteytetyn biokaasun markkinaa

Kurikan kaukolämpö Oyn toimitusjohtaja Petri Viinikainen esitteli päivässä suunnitelmaa alueellisesta biokaasuekosysteemistä, jossa linkittyvät biokaasua tuottavat maatilat, liikennepolttoaineen paineistus- ja nesteytyslaitos, kaukolämmön- ja sähköntuotanto sekä polttoaineen jakelupiste. Toteutuessaan malli tuo alueelle täysin uudenlaisen biokaasukeskittymän, joka linkittyy valtakunnalliseen liikennepolttoaineen jakeluun. Toimijat odottavat mielenkiinnolla, tuleeko raskas liikenne toimimaan jatkossa yhä enemmän kaasulla – näillä näkymin sähköistys ei ole todennäköistä.

Laitosvierailuilla nähtiin biokaasulaitokset toiminnassa

Päivän aikana vierailimme myös kahdella tilalla, joissa biokaasua tuotetaan. Ensimmäisenä vierailukohteenamme oli Ala-Marttilan tila, jossa muun muassa energiaomavaraisuus kannusti biokaasulaitosinvestointiin. Laitos on ollut tilalla toiminnassa nyt reilun vuoden.  Reaktorilla tuotetaan tilan sikalasta ja navetasta tulevasta liete- ja kuivalannasta biometaania, joka voidaan jalostaa polttoaineeksi työkoneille tai tuottaa sähköä ja lämpöä.  Tilalla lämpöä hyödynnetään muun muassa karjatalousrakennuksissa ja viljankuivurissa.

Toisessa vierailukohteessamme Alangon maatilalla on ollut nyt noin vuoden toiminnassa kuivamädätyslaitos. Syötteenä laitoksessa käytetään olki- ja nurmisyötteitä, sekä lisäksi tilan tuotantosuunnan mukaisesti kalkkunan lantaa. Laitoksesta saatu energia hyödynnetään karjatalousrakennusten lämmittämisessä. Nurmet ovat laitoksen myötä tulleet osaksi tilan viljelykiertoa ja tuovat omalta osaltaan positiivisia vaikutuksia maan kasvukuntoon.

Maatilamittaluokan biokaasulaitos vaatii huolellista suunnittelua

Biokaasun tuottamista maatilamittakaavassa kannattaa lähteä suunnittelemaan huolellisesti yhteistyössä viranomaisten ja mahdollisten rahoittajien kanssa. Laitosvalmistajat sekä konsultit ohjeistavat mielellään prosessin suunnittelussa ja auttavat kannattavuuslaskelmissa. Ensin kannattaa toki käydä tutustumassa toiminnassa oleviin biokaasulaitoksiin, joihin järjestetäänkin usein tapahtumia ja vierailuja. On ilahduttavaa huomata, miten mielellään tilat jakavat omia kokemuksiaan laitosten suunnittelusta ja toteutuksesta – myös haasteista. Tilojen väliseen yhteistyöhön kannustaa myös Euroopasta E-P:lle -hankkeessa rakennettu biokaasun tuotannosta Etelä-Pohjanmaalla kiinnostuneiden verkosto, jonka avulla jaetaan aiheeseen liittyvää tietoa ja järjestetään tapaamisia.

Päivän järjestivät:
Euroopasta E-P:lle -vinkkejä Euroopasta suomalaiseen maataloustuotantoon, SeAMK
Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (TIME), SeAMK
Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla, MTK-Satakunta

Raisa Leppänen
projektipäällikkö
Tulevaisuuden ilmastoviisas maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla -hanke
SeAMK

Anu Palomäki
projektipäällikkö
Euroopasta E-P:lle – vinkkejä Euroopasta suomalaiseen maataloustuotantoon
SeAMK