TUURA – tukea urapolulle –hanke SeAMK terveysalalla | @SeAMK-verkkolehti

TUURA – tukea urapolulle –hanke SeAMK terveysalalla

SeAMK terveysala on mukana TUURA – tukea urapolulle hankkeessa. Hanketta koordinoi TAMK ja mukana ovat myös HAMK ja HUMAK.

Hankkeen tavoite

Hankkeessa kehitetään uraohjauspalveluja, joilla tuetaan erityisesti tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, opiskelijoiden valmistumista sekä työllistymistä.

Toimenpiteillä tehostetaan uraohjausta

Hankkeen aikana tullaan tehostamaan uraohjausta SeAMK terveysalan opiskelijoille. Keväällä 2019 voit tavata meidät erilaisissa työnhakuun liittyvissä workshopeissa, SeAMK yrityspäivillä ja muissa tapahtumissa. Tavoitteena on, että kauttamme saamasi uraohjaus on mahdollisimman opiskelijalähtöistä ja vastaa juuri sinun tarpeisiisi.

Hanke on käynnistetty syksyllä 2018 alkukartoituksella, johon toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat ovat voineet kertoa toiveistaan uraohjaukseen liittyen. Näiden toiveiden perusteella räätälöidään tulevat workshopit ja seminaarit.

Keväällä 2019 on ensimmäinen työnhaun workshop, johon olemme kutsuneet puhujiksi asiantuntijoita työ- ja elinkeinotoimistosta, Etelä-Pohjanmaan Ohjaamosta ja rekrytoinnista. Workshop pidetään tiistaina 29.1.2018 klo 12-16. Asiantuntijoiden kuulemisen lisäksi sinulla on mahdollisuus työstää oma CV:si ja työhakemus ja saada niihin kommentteja. Saat myös tietoa ePortfoliosta ja sen käytöstä. Lisätietoja tapahtumasta saat kirsi.paavola(a)seamk.fi

Syksyllä 2019 järjestetään terveysalan opiskelijoille uraseminaari. Kutsumme puhujiksi terveysalan koulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on kerrottavanaan mielenkiintoinen ja ei ehkä niin perinteinen uratarina. Lisäksi syksyllä 2019 aloitetaan vertaismentorointi, jossa kolmannen vuoden terveysalan opiskelija voi toimia mentorina ensimmäisen vuoden opiskelijalle.

On todettu, että vertaismentoroinnista on paljon hyötyä terveysalan opiskelijoille erityisesti ennen ensimmäistä kliinisen hoitotyön harjoittelua (Walker & Veklan 2016). Vertaismentorointi laajentaa terveysalan opiskelijoiden käsitystä potilaiden parissa tehtävästä työstä ja mahdollistaa syvemmän oppimisen sekä mentoroitavalle (aktori) että mentorina toimivalle vertaisopiskelijalle (mentori) (Wareing ym. 2018). Vertaismentoroinnin kautta on mahdollisuus kehittää eri lukuvuosien opiskelijoiden yhteistyötä ja uraohjausta. Kokeneemmalla opiskelijalla on jo kokemusta useasta eri harjoittelupaikasta ja hän pystyy ohjaamaan kokemattomampaa opiskelijaa esimerkiksi tulevan työpaikan valinnassa ja työnhaussa. Vertaismentoroinnista on todettu olevan hyötyä kaikilla terveysalan opintojen osa-alueilla. (Green 2018.)

Lisätiedot ja yhteydenotot

Mikäli kiinnostuit olemaan (mentoroinnissa) mukana mentorin roolissa, niin ota yhteyttä marjut.asunmaa(a)seamk.fi Haemme juuri nyt mentoroinnista kiinnostuneita opiskelijoita mukaan. Ota yhteyttä, jos haluat asiasta lisätietoa.

Lähteet:

Green, J. 2018. Peer support systems and professional identity of student nurses undertaking a UK learning disability nursing programme. Nurse Education in Practice 30, 56-61.
Walker, D. & Verklan, T. 2016. Peer mentoring during practicum to reduce anxiety in first-semester nursing students. Journal of Nursing Education 55 (11), 651-654.
Wareing, M., Green, H., Burden, B., Beckwith, M., Mhlaga, F., Mann, B. & Burns, S. 2018. Coaching and Peer-Assisted learning (C-PAL) – The Mental health nursing student experience: A qualitative evaluation.

Kirjoittajat:

Marjut Asunmaa lehtori, projektityöntekijä TUURA-hanke, p. 040 680 7117 marjut.asunmaa(a)seamk.fi
Kirsi Paavola, projektipäällikkö TUURA-hanke, puh. 040 8300 405 kirsi.paavola(a)seamk.fi