Kansainvälisyyttä ja kulttuurikokemuksia sosionomikoulutuksessa

SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson International social and health services UAS Saxion, Netherlands keväällä 2017. Tavoitteena oli harjaantua kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan eri kansallisuuksia edustavien opiskelijoiden kanssa. Teemaksi valittiin mielenterveys. Molemmilla  viikoilla ohjelmassa oli ennakkotehtäviä, luentoja, ryhmätöitä ja vierailuja.

Opiskelijoita ilmoittautui meiltä 10 ja Saxionista 10 sosiaalialan opiskelijaa. Meitä opettajia oli kolme, SeAMKista kaksi ja Saxionista yksi. Opiskelu sidottiin molempien yksiköiden kansainvälisyysviikkoon. Hollantilaiset tulivat Seinäjoelle viikolla 7 ja Hollannin Enchedessä opiskelu jatkui viikolla 11. Opettajien osallistuminen mahdollistui Erasmus-apurahan avulla. Opiskelijat, niin meiltä kuin Hollannin Saxionista, olivat eri vuosikursseilta ja opiskelukielenä oli englanti. Opiskelijat maksoivat matkansa itse. He majoittivat toisensa eli emännöivät ja isännöivät vieraansa ja organisoivat kaiken vapaa-ajan ohjelman ryhmälleen.

Opettajat suunnittelivat yhteistyössä opintojakson. Yhteydenpito tapahtui sähköpostin ja moodle-oppimisympäristön sekä Skypen kautta. Ensimmäisen viikon päätteeksi suunnittelimme yhdessä jälkimmäisen viikon tehtävät ja sisällöt. Iso ero opiskelijoiden välillä oli se, että SeAMKn opiskelijat saivat tästä 4 opintopistettä.

Kokonaisuutena jakso oli erittäin hieno kokemus. Kansainvälisessä toimintaympäristössä saimme huomata konkreettisesti historian, kulttuurin, lainsäädännön, rahoitusmallien, ja poliittisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämässä. Vierailukohteina meillä oli teeman mukaan tutustuminen mielenterveyteen liittyvään akuutti- ja avohoitopalveluihin, asumispalveluihin, kuntoutukseen ja vertaistuuteen perustuviin matalan kynnyksen keskuksiin. Vierailukäynnit avasivat silmät miten sosiaaliset ongelmat vaikuttavat yksilön ja lähiyhteisön hyvinvointiin, päivittäiseen suoriutumiseen ja toimintakykyyn. Jokaisessa kohteessa olimme tervetulleita ja vierailuumme oli varauduttu huolella.

Ääneen lausuttu idea toteutui käytännössä. Onnistumista helpottaa, kun ihmiset tuntevat toisensa jo ennalta ja voivat luottaa resursseihin ja sitoutumiseen. Tämä kokemus antaa varmuutta jatkaa yhteistä opintojaksoa. Uskomme hyvän kokemuksen auttavan meitä uusien opiskelijoiden innostamisessa mukaan ensi keväänä.

Teksti: Tiina Kohtamäki ja Marja-Liisa Saariaho, SeAMK