Varainkeruun lahjoitukset kasvattivat SeAMKin osaamispääomaa tärkeillä aloilla - viisi asiantuntijaa kertoo työstään | @SeAMK-verkkolehti

Varainkeruun lahjoitukset kasvattivat SeAMKin osaamispääomaa tärkeillä aloilla - viisi asiantuntijaa kertoo työstään

kategoria: 2021, Asiantuntijablogi

Ammattikorkeakoulujen varainhankinta vuonna 2018 onnistui SeAMKilta erinomaisesti. Lahjoitusten sekä niitä vastaan saadun valtion vastinrahoituksen yhteissumma nousi lopulta noin 2,5 miljoonaan euroon.

Varainhankinnan tulos oli tärkeä koko maakunnan kannalta. Se mahdollisti panostukset uuden osaamisen rekrytoimiseen SeAMKin painoaloille, jotka ovat yhtenevät Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian ja maakuntastrategian painoalojen kanssa.

SeAMKiin on varainhankinnan tuottamilla varoilla rekrytoitu tähän mennessä:

  • kansainvälisen TKI-toiminnan erityisasiantuntija
  • teollisuuden digitalisaation yliopettaja
  • ruokaturvallisuuden erityisasiantuntija
  • tietotekniikan lehtori ja
  • ilmastokestävän ruokaketjun TKI-asiantuntija.

Parhaillaan rekrytoinnissa on digitaalisen liiketoiminnan lehtori. Lisäksi varoja on käytetty liiketalouden alan opettajien digitaalisen liiketoiminnan osaamisen kehittämiseen.

SeAMKin toimintamalli osaamispääoman kasvattamisessa on, että rekrytoinnissa alkuinvestointi tehdään varainkeruun varoilla. Samalla tavoitteena on, että rekrytoitava henkilö tulee hankkimaan myös muuta rahoitusta esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta. Näin lahjoitusvaroja voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti ja saada siten vahva vipuvaikutus. Rekrytoinneista saatava osaaminen hyödyttää koko maakuntaa.

Asiantuntijat tuoneet lisää muun muassa kansainvälisiä kontakteja, rahoitusta, yritysyhteistyötä ja koulutusosaamista

Ensimmäiset varainkeruuvaroilla palkatut henkilöt ovat ehtineet työskennellä jo reilun parin vuoden ajan. Tuoreimmat ovat aloittaneet työnsä hiljattain. Haastattelimme kaikkia näitä viittä asiantuntijaa, mitä he kertovat omasta työstään ja panoksestaan.

Anne-Maria Mäkelä, kansainvälisen TKI-toiminnan erityisasiantuntija

“Kaksi vuotta kansainvälisen TKI-toiminnan erityisasiantuntijana SeAMKissa tuli täyteen tammikuussa 2021. Tänä aikana olen ollut monessa mukana: olen vahvistanut SeAMKin kv-verkostoja ja yhteyksiä Euroopan komissioon sekä muihin kansainvälisiin verkostoihin, olen kouluttanut henkilökuntaa projektijohtamisesta ja hankehakemusten valmistelusta sekä sparrannut, koordinoinut ja kirjoittanut yli 20 kansainvälistä hankehakemusta. Näistä yli 50% on saanut kv.rahoituksen ja SeAMKille on näistä kertynyt 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi olen uudistanut SeAMKin englanninkielistä viestintää web-sivujen, videoiden ja esitteiden muodossa. Viimeisin ponnistus oli SeAMKin virtuaalinen kv-viikko helmikuussa 2021, johon yhdistettiin nyt ensimmäistä kertaa SeAMKin TKI-toiminta, ja jonne rekisteröityi yli 200 osallistujaa yli 40 maasta. Parhaillaan priorisoimme, mihin Horisontti Eurooppa -hakuihin pyrimme mukaan ja keihin kansainvälisiin nykyisiin tai uusiin partnereihin tulisi teemojen perusteella olla yhteydessä.”

Gun Wirtanen, ruokaturvallisuuden eritysasiantuntija

“Minun aktiivinen työpanokseni SeAMKissa on kestänyt kaksi vuotta. Tänä aikana olen organisoinut SeAMKin uuden ruokalaboratorion eli Frami Food Labin toimintaa ja työstänyt laboratoriokokonaisuuden omavalvontasuunnitelmaan. Olen opettanut sekä ohjannut tutkinto-opiskelijoita ja myös maksullisena täydennyskoulutuksena alueen elintarvikeyrityksiä. Työskentelen parhaillaan kolmessa TKI-hankkeessa: Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa ”FOOD HUB – Kohtauttamisia, kumppanuuksia ja kokeiluja ruoka-alalla”, Ruokaviraston rahoittamassa ”Oivallista ruokaa” ja Erasmus+ (Sector skills) rahoittamassa “EQVEGAN – European Qualifications & Competences for the Vegan Food Industry” –hankkeessa. Olen kahden vuoden aikana julkaissut myös 50 artikkelia tai kolumnia. Syksyllä 2019 pidin Biofilmi-konferensissä Parmassa kutsuttuna puhujana esityksen ”Biofilm risks in food processing”. Parhaillaan olen myös mukana suunnittelemassa englanninkielistä opetussuunnitelmaa Agri-Food Engineering -ohjelmaan yhdessä.”

Juha Hirvonen, teollisuuden digitalisaation yliopettaja

“Helmikuun 2021 lopussa tuli kaksi vuotta SeAMK-pestiä täyteen. Opetusrintamalla olen vahvistanut erityisesti konenäkökoulutusta luomalla amk-opiskelijoille kokonaan uuden konenäkökurssin nimeltä konenäkömenetelmät ja -sovellukset ja opettamalla konenäön soveltamista niin ikään uudella ylemmän amk:n kurssilla ja erilaisille täydennyskoulutusryhmille. Olen myös uudistanut robotiikan labramme konenäköpuolen ja valmistellut itsenäisesti tehtäviä laboratorioharjoituksia. Olen myös kehittänyt eteenpäin SeAMKin Digital Factory -akatemiaa, jolla vahvistetaan yritysyhteistyötämme hankkimalla opiskelijoillemme harjoitustyöaiheita alueen yrityksiltä. Tutkimuspuolella olen työskennellyt neljässä hankkeessa ja ollut mukana hakemassa kuutta hanketta, joista kolme on ollut kansainvälistä. Olen myös julkaissut useita artikkeleita ja toiminut vertaisarvioijana kansainväliselle tieteelliselle aikakauslehdelle sekä olen esiintynyt useissa kansainvälisissä ja alueellisissa tilaisuuksissa.”

Juha Yli-Hemminki, tietotekniikan lehtori

“Aloitin SeAMKissa tammikuussa 2021. Olemme aloittamassa syksyllä uuden tietotekniikan insinööritutkinto-ohjelman sekä englanninkielisen Automation Engineering-ohjelman. Ennen SeAMKiin tuloa toimin 15 vuotta SW Design Engineer/Team Leader-tehtävässä Exertus Oy:ssä Seinäjoella. Kokemukseni tukee erityisesti uuden tietotekniikan tutkinto-ohjelman ohjelmistosuunnittelun ja teollisuusliiketoiminnan näkökulmaa. Alkava tietotekniikan tutkinto-ohjelma on mielenkiintoinen ja uudenlainen yhdistelmä ohjelmisto- ja IoT-osaamista sekä yrittäjyyttä ja liiketoimintaa, josta odotamme uutta digitalisaation lippulaivaohjelmaa.”

Iida Viholainen, ilmastokestävän ruokaketjun TKI-asiantuntija

“Aloitin SeAMKissa tammikuussa 2021 ja valmistelen ilmastokestävään ruokaketjuun ja  ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä TKI-hankkeita. Olen koulutukseltani maa- ja metsätieteiden maisteri pääaineena agroekologia. Olen aiemmin työskennellyt mm. kansainvälisissä hankkeissa sekä ilmastoasiantuntijana eri organisaatioissa. Osaamiseni sopii hyvin SeAMKin ruoka-alan tavoitteisiin kestävän ilmastoviisaan ruokaketjun toiminnan kehittämisessä sekä maatalouden ilmastovaikutuksen vähentämisessä.”

Teksti:

Elina Varamäki
vararehtori
Seinäjoen ammattikorkekoulu

Tuomas Rauhala
viestinnän asiantuntija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu