Miljoonan euron lisäys SeAMKin kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvässä hankebudjetissa | @SeAMK-verkkolehti

Miljoonan euron lisäys SeAMKin kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvässä hankebudjetissa

kategoria: 2021, Asiantuntijablogi, TKI

SeAMK päätti nostaa Kiertotalouden ja kestävyyden nousevaksi vahvuusalakseen v. 2020. Strateginen tavoite vastaa yhteiskunnalliseen tarpeeseen, jossa kestävyydestä ja vastuullisuudesta on tullut keskeinen työelämätaito. Esimerkiksi nykyisin resurssiviisaat toimintamallit, kasvihuonekaasujen vähentäminen sekä ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden ymmärtäminen ovat tärkeitä osaamistaitoja korkeakoulutetuille.

SeAMKin kestävän kehityksen työryhmässä on päätetty, että kestävyyttä kehitetään ja seurataan organisaatiotasolla systemaattisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kestävä kehitys huomioidaan yhä vahvemmin opetuksessa ja TKI-toiminnassa. Tavoitteena on kasvattaa kestävyyteen liittyvien hankkeiden suhteellista osuutta kaikista meneillään olevista TKI-hankkeista. Esimerkiksi hankkeiden lukumäärää ja kokonaisbudjettia seurataan vuosittain eri yksiköissä.

Seurannalla voidaan suunnitella tulevaa toimintaa sekä lisätä toiminnan vaikuttavuutta. TKI-hankkeiden seuranta tehdään vuoden alussa ja ensimmäisen kerran se tehtiin v. 2020. Vuoden 2021 alussa suoritettiin toinen seuranta, ja siten päästiin ensimmäistä kertaa vertailemaan kehitystä vuosien välillä.

Hankerahoitus kasvanut merkittävästi

Kehitys SeAMKissa on ollut erittäin positiivista, sillä alaan liittyvien monivuotisten hankkeiden kokonaisbudjetti on kasvanut yli 60 %. Vuoden 2020 alussa SeAMKissa oli meneillään 14 hanketta, jotka liittyivät kestävyyteen ja kiertotalouteen. SeAMKin osuus näiden hankkeiden kokonaisbudjetista oli hieman alle 2 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 alussa alaan liittyviä hankkeita oli käynnissä jo 18 ja niiden kokonaisbudjetti oli 3,2 miljoonaa euroa. Seurannassa on huomioitu myös vuonna 2020 päättyneet hankkeet ja vuonna 2021 alkaneet uudet hankkeet.

Vuonna 2021 alkaneita uusia hankkeita on esimerkiksi SeAMK Ruoka -yksikön Metsät turvemailla – ratkaisuja päästöjen hillintään ja hiilinielujen kasvattamiseen, TURNEE (MMM, SeAMKin osuus 163 000 €) ja SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri -yksikön Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs (EAKR, hankebudjetti 255 000 €).

Uusia kumppanuuksia haetaan

SeAMKin tavoitteena on kasvattaa toimintaa edelleen tulevina vuosina ja näin kasvattaa hiilikädenjälkeään eli hankkeiden positiivisista ilmastovaikutusta. Alan TKI-toiminnan kasvua ja kehittämistä ajatellen on tärkeää lisätä hankeyhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.  Etelä-Pohjanmaa on esimerkiksi ilmastopäästöjen vähentämisessä altavastaaja-asemassa, sillä maakunnassa on valtakunnallisesti suurimmat päästöt asukasta kohden (Syke 2017).

Haasteiden ratkaisemiseksi halutaan tehdä yhteistyötä myös uusien valtakunnallisten ja kansallisten yritysten kanssa. Korkeakoulut tekevät kestävän kehityksen edistämistyötä verkostoissa, joissa SeAMK voi toimia osaajan välittäjänä. Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli esimerkiksi TKI-hankkeissa tuotetun uusimman tiedon siirrossa eri alojen opiskelijoille.

Kari Laasasenaho
SeAMK Ruoka

Terhi Junkkari
SeAMK Ruoka

Lähteet:

Syke (Suomen ympäristökeskus) 2017. Maakuntien asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2017. Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti. Saatavilla: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uusi_paastolaskentajarjestelma_kaikille_(54833) (19.4.2021).