Teräsrakenteiden vääntömitoituksesta | @SeAMK-verkkolehti

Teräsrakenteiden vääntömitoituksesta

#

Yleisessä, kolmiulotteisessa, sauvarakenteen kuormitustapauksessa (x,y,z)-koordinaatiston kunkin akselin suhteen vaikuttaa oma momenttisuureensa. x-akseli on tässä esityksessä sauvan pituussuuntainen akseli. Kaksi muuta akselia: y ja z ovat poikkileikkaustasoon liittyvät akselit. x-akselin suhteen vaikuttavaa momenttia nimitetään vääntömomentiksi. y- ja z-akseleitten suhteen vaikuttavia momentteja nimitetään taivutusmomenteiksi.

Tässä artikkelissa käsitellään vääntömomentin aiheuttamien jännitysten määrittämistä teräsrakenteiden yhteydessä. Teräsrakenteiden eurokoodi sallii vääntömitoitusta helpottavia yksinkertaistuksia, joita tässä artikkelissa myös tarkastellaan. Lue koko artikkeli pdf-muodossa täältä.

Martti Perälä
TkL, lehtori
SeAMK