Seinäjoki automaation pääkaupungiksi - insinöörinäkökulma | Julkaisut @SeAMK

Seinäjoki automaation pääkaupungiksi - insinöörinäkökulma

Seinäjoen yrittäjien teknologia-alan yritysten yhteistyöverkosto TechTeam järjesti juuri COVID19-pandemiaa ennen Tilaa tähdille -tapahtuman 4.2.2020. Tilaisuuden yhteydessä, ja TechTeamissa yleisesti, on pyöritelty ajatusta nostaa Seinäjoki automaation pääkaupungiksi – olemmehan jo avaruuden pääkaupunki!

Automaation pääkaupungin määritelmää ei liene syytä tarkentaa sen kummemmin kuin avaruuden pääkaupungin määritelmääkään, mutta kattavasti tilastoidussa insinöörikoulutuksessa tätä voidaan jopa yrittää. Tässä artikkelissa nojataan Opetushallinnon tilastopalvelun Vipunen-tietokantaan, jonne kootaan koulutuskentän tilastot valtakunnallisesti hyvin kattavasti. Yritetäänpä siis selvittää, onko Seinäjoki jo nyt, tai matkalla, automaation pääkaupungiksi insinöörikoulutuksen näkökulmasta.

Tilastomenestystä monella rintamalla

Vipunen-tietokannasta voidaan tehdä heti mielenkiintoinen havainto siitä, ketkä muut automaatiotekniikan insinöörejä Suomessa kouluttavat. Vipunen hyödyntää Tilastokeskuksen ja opetushallinnon yhdessä sopimaa koulutusluokitusta, jossa löytyy automaatiotekniikalle oma tunnistekoodinsa. Kun vielä vuonna 2010 Suomessa 9 eri ammattikorkeakoulua ilmoitti kouluttavansa nimenomaan automaatiotekniikan insinöörejä, vuonna 2020 niitä oli enää kolme: Jyväskylän, Oulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Tässä piilee tosin kaksikin tilastollista harhaa. Ensinnäkin, ammattikorkeakoulujen tutkinnonanto-oikeuksissa automaatio- ja sähkötekniikan insinöörit kuuluvat samaan ryhmään, jolloin moni ammattikorkeakoulu kirjaa insinöörinsä sähkötekniikan koulutusluokituksen alle. Toiseksi, tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että vaikka aloituspaikat olisi suunnattu sähkötekniikan insinöörien koulutukseen, valmistuneita insinöörejä luokitellaan silti laajemmin automaatiotekniikan puolelle. Kukin korkeakoulu voi kuitenkin itse luokitella tutkintonsa haluamansa koodin alle, joten otetaan annetut tiedot oikeina ja tarkoituksenmukaisina.

Noudattaen Vipusen koulutusluokituksia, määrällisesti arvioiden SeAMK on ollut viimeisen 10 vuoden aikaikkunalla erittäin merkittävä automaatiotekniikan insinöörien kouluttaja Suomessa. 10 vuoden aikana SeAMKista on valmistunut 372 automaatiotekniikan insinööriä, joka on kolmanneksi eniten Suomessa heti Metropolian ja Hämeen ammattikorkeakoulujen jälkeen (Kuva 1). Ei siis ihan ”pääkaupunki”-luokkaa vielä, mutta maakuntien väestöpohjiin suhteutettuna erittäin merkittävä koulutusmäärä.

Kuva 1: ”Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka”-nimikkeellä valmistuneiden insinöörien määrä vuosina 2010-2020. Lähde: Vipunen

Tilanne on lisäksi kääntymässä enemmän Seinäjoen eduksi: Aloituspaikkojen suhteen SeAMK on kärkisijoilla heti Jyväskylän ammattikorkeakoulun kintereillä, muiden korkeakoulujen luokitellessa aloituspaikkojaan entistä enemmän sähkötekniikan suuntaan (Kuva 2). Tilastojen valossa SeAMK onkin selvästi systemaattisimmin panostanut juuri automaatiotekniikan koulutukseen pitkällä aikavälillä.

Kuva 2: Uusien opiskelijoiden määrä vuosina 2016-2020 tutkintonimikkeellä “Insinööri (AMK), automaatiotekniikka”. Lähde: Vipunen

Toinen merkityksellinen tilasto koulutusmäärien ohella on työllistyminen. Myös tässä tilastossa SeAMK esiintyy edukseen: Suomenkielisistä ammattikorkeakouluista automaatiotekniikan AMK-insinöörien työllistymisessä olemme Suomen ykkössijalla (Kuva 3).

Kuva 3: Elektroniikka ja automatiikka-alan insinöörien työllistyminen 2009-2019, 1v. opintojen päättymisen jälkeen. Lähde: Vipunen

Yhdestä – ja SeAMKin vision mukaisesti siitä tärkeimmästä – näkökulmasta Seinäjoki jo paikkansa lunastaa: SeAMKin automaatiotekniikan insinöörikoulutus on opiskelijoiden AVOP-kyselyn perusteella Suomen parasta vuonna 2020. Kärkikolmikkoon sijoittumisia on tullut useina vuosina jo ennen sitä. Laatu on siis vähintään kohdillaan!

Capital of automation engineering!

Takaisin otsikon mukaiseen kysymykseen: Onko Seinäjoki ja SeAMK matkalla automaatioinsinöörien pääkaupungiksi Suomessa? Jos tilastoja suhteuttaa korkeakoulujen, kaupunkien tai maakuntien kokoon, voimme sanoa jo varmaksi, että olemme suhteellisesti Suomen suurin automaatiotekniikan insinöörikouluttaja. Absoluuttisillakin luvuilla olemme Suomen kärkikahinoissa – työllistymisessä ja opiskelijatyytyväisyydessä jopa ihan kärjessä. Kun tähän yhtälöön vielä lisätään tänä syksynä alkanut englanninkielinen automation engineering -tutkinto-ohjelma, joka entisestään kasvatti automaatiotekniikan koulutuksemme volyymia, suuntamme automaation koulutuspääkaupungiksi on erinomaisesti kurssissaan! Seinäjoen kaupungin automaatioponnistelut eivät jää ainakaan osaamispohjasta kiinni.

Heikki Rasku
Yksikön johtaja
SeAMK Tekniikka

Lähteet:

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen: https://vipunen.fi/fi-fi