SeAMK osaksi Allied ICT Finland -verkostoa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu hyväksyttiin osaksi Allied ICT Finland (AIF) -verkostoa. AIF on pohjoismaiden suurin ICT-alan verkosto, joka koostuu niin tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista, innovaatioekosysteemeistä, kaupunkien kehitysorganisaatioista kuin yrityksistä. Koska korkeakoulujen kaupungit ja niiden kehitysorganisaatiot ovat mukana alueellista liiketoimintaa integroimassa, myös Into Seinäjoki liittyi verkostoon yhdessä SeAMKin kanssa.

Suomen kartta, jossa AIF-verkoston paikkakunnat Suomessa, ennen SeAMKin ja Into Seinäjoen mukaan liittymistä

Kuva 1. AIF-verkoston paikkakunnat Suomessa ennen SeAMKin ja Into Seinäjoen mukaan liittymistä. Lähde: AIF

Mikä AIF?

AIF-verkoston tavoitteena on digitalisaation edistäminen ja hyödyntäminen suomalaisessa teollisuudessa, pysyvä digitalisaatiotuotekehityksen investointien kasvu ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen alalle. Tavoitetta edistääkseen AIF tarjoaa mm. Growth Mill -kiihdyttämötapahtumia tietoisuuden lisäämiseksi ja kanavan luomiseksi yrityksille päästä mukaan asiantuntijaverkostoihin. Yrityksille tarjotaan teknologisen asiantuntijuuden lisäksi myös rahoituspalveluita. Verkosto onkin synnyttänyt useita uusia tutkimushankkeita. Lisätietoja verkostosta löytyy sivustolta https://alliedict.fi/

SeAMKin tekniikan yksikön kannalta verkosto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden laajentaa yhteistyöverkostoamme muihin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin. Verkosto osuu tutkimusryhmiemme kannalta erityisen hyvin Digital Factoryn kompetensseihin ja toimialoihin. AIF verkoston SeAMKin osaamista täydentäviä ydinosaamisia ovat mm. 5G/6G teknologiat, tekoälyteknologiat sekä kyberturvallisuus. Vastaavasti SeAMK pystyy vahvistamaan verkoston osaamista etenkin teollisuuden simulaatio-osaamisella, digitaalisilla kaksosilla ja VR/AR-teknologian soveltamisella teollisuudessa.

Ekosysteemit osana verkostoa

Yhtenä SeAMKin kannalta kiinnostavana ominaisuutena AIF-verkosto sitoo yhteen korkeakoulujen lisäksi myös näiden sisällä tai kesken toimivia innovaatioekosysteemejä. SeAMK on Suomen ainoa ammattikorkeakoulu, jolla on Euroopan komission myöntämä Digital Innovation Hub (DIH) status IoT Compass Hub ekosysteemilleen. Niinpä AIF-verkostossa mukana oleminen luo uusia kiinnostavia rajapintoja ja positiivista näkyvyyttä myös IoT Compass Hub toiminnalle.

AIF-verkostossa mukana olevat innovaatioekosysteemit. Lähde: AIF

Kuva 2: AIF-verkostossa mukana olevat innovaatioekosysteemit. Lähde: AIF

Heikki Rasku
yksikön johtaja
SeAMK Tekniikka