Kuulumisia tieto- ja viestintätekniikan verkostoitumistapahtumasta ICT Proposer’s Day

Vuosittainen ICT Proposer’s Day -verkostoitumistapahtuma järjestettiin Helsingin messukeskuksessa 19.–20.9.2019, ja se kokosi yhteen yli 3000 tieto- ja viestintätekniikan ammattilaista yritysmaailmasta ja akatemiasta eri EU-maista. Tapahtuman paino oli kumppanuuksien hakemisessa EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittamiin hankkeisiin, ja sen organisoi digitaalisista sisämarkkinoista vastaava Euroopan komission pääosasto (DG CONNECT).

DG CONNECTin pääjohtaja Khalil Rouhana painotti avauspuheenvuorossaan laajan yhteistyön ja fokusoituneen taloudellisen panostuksen merkitystä: laskusuunnassa ollut mikro- ja nanoelektroniikkaklusteri lähti sillä reseptillä nousuun ja samoin kävi suurteholaskennalle. Tulevalla rahoituskaudella 2021–2027 komissio haluaa panostaa Euroopan kannalta tärkeisiin avainteknologioihin, jotta EU pystyisi kasvattamaan niissä markkinaosuuttaan ja jopa nousemaan johtoasemaan. Rouhanan mukaan tärkeitä avainteknologia-alueita ovat tekoäly ja robotiikka, suurteholaskenta, kyberturvallisuus, telekommunikaatio, fotoniikka ja ohjelmistot. Hän piti avainalueiden kehittämistä tärkeänä, mutta korosti niiden välistä yhteistyötä erityisen tärkeäksi.

Kuulumisia kuva 1 (Kuvaaja Juha Hirvonen)

Kuva 1: Tilaisuuden avausjuonto.

Seuranneessa paneelikeskustelussa jokaisella avainteknologialla oli edustaja teollisuudesta tai akatemiasta. Edustajat tulivat Suomesta, Romaniasta, Italiasta, Ranskasta, Belgiasta ja Puolasta. Seuraava taulukko summaa paneelikeskustelun tärkeimmän annin.

Yhteenvetoa paneelikeskustelusta

 

Loppuosa tilaisuudesta jakautui viiteen rinnakkaiseen istuntoon, jotka käsittelivät Digital Europe -tutkimusohjelmaa, 5G:tä ja uuden sukupolven internetiä, tekoälyä ja Euroopan teollisuuden digitalisointia tukevia teknologioita, innovaatioita, nousevia teknologioita ja Euroopan avoimen tieteen pilveä sekä yhteiskunnallisia haasteita. Euroopan avoimen tieteen pilvi viittaa infrastruktuuriin, jolla eri kansalliset ja kansainväliset tietojärjestelmät sidottaisiin yhteen ja näin saataisiin valtava määrä tutkimustietoa kaikkien EU:n jäsenmaiden tutkijoiden ja tiede- ja teknologia-ammattilaisten käyttöön. Rinnakkaisistunnot koostuivat omaan aiheeseensa liittyvien Horizon 2020 -EU-hankkeiden vaatimusten kuvailusta, tutkimuksen ja teollisuusyhteistyön hedelmien esittelystä sekä osallistujien hissipuheista, joilla haettiin kumppaneita aiheeseen liittyviin hankehakuihin.

Istunnossa kuin istunnossa korostui jo avauspuheenvuorossa ja paneelikeskustelussa mainittu EU:n halu erottua Kiinasta ja Yhdysvalloista turvallisilla, reiluilla ja yksityisyydensuojaa kunnioittavilla tekoäly-, tiedonkeruu- ja robotiikkaratkaisuilla. Se on selvästi valittu eurooppalaisiin arvoihin sopivaksi toimintatavaksi, joka kaikkien tutkijoiden ja teollisuuden edustajien tulee huomioida omissa hankkeissaan.

”Suomalaisessa kylässä” yli 20 suomalaista yritystä muutaman hengen startupeista isoihin pörssiyhtiöihin kuten Ponsse ja Nokia esitteli omaa liiketoimintaansa ja omia digitalisaatiohankkeitaan. Esillä oli mm. tekoälyn hyödyntämistä hakkuiden suunnitteluun sekä joukkoliikenteen hyödyntämiseen ja kimppakyytien suunnitteluun, vaativien antureita sisältävien rakenteiden 3D-tulostusta metallista sekä sovellus sairaaladatan tietoturvalliseen tallentamiseen ja jakamiseen ammattilaisten kesken.

Messuständejä

Kuva 2: Keskustelua kojuilla messukeskuksen auloissa.

Huomionarvoista tilaisuudessa oli myös tavallista paremmin hoidettu verkostointimahdollisuus. Usein tämänkaltaisissa isoissa tapahtumissa kahvi- ja lounastauot ovat ainoat mahdollisuudet tutustua muihin osallistujiin, ja tällöin oman alan ihmisiin törmääminen on yleensä sattuman kauppaa. Nyt verkostoitumiselle oli varattu kokonainen huone kahden hengen pöytineen ja sopivia partnereita pystyi hakemaan Tinderin tyylisellä sovelluksella. Halukkuutensa etsiä kumppanuuksia omalta alaltaan pystyi myös ilmaisemaan ennalta, ja ilmoittautuneiden kesken järjestettiin pikadeittejä muistuttava tilaisuus. Lisäksi jokaisen istunnon jälkeen siellä esiintyneet puhujat odottivat salin ulko-oven viereisellä kojulla, jolloin heiltä pystyi helposti kysymään tarkentavia kysymyksiä.

Toivotaan, että vuodelle 2028 asetettuihin tavoitteisiin päästään ja koko Eurooppa ottaa valtaisan digiloikan!

Juha Hirvonen 
yliopettaja, SeAMK Tekniikka