Kotisivusparrausta yrittäjille Digivaattori-hankkeessa | Julkaisut @SeAMK

Kotisivusparrausta yrittäjille Digivaattori-hankkeessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Etelä-Pohjanmaan pk-teollisuudelle suunnattu Digivaattori-hanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Vielä marraskuun alussa oltiin hankkeen osalta täydessä vauhdissa, kun Kauhajoella pidettiin Web-sivujen päivityskoulutus yrityksille. Kyseinen koulutus toteutettiin yhteistyössä maakuntakorkeakoulun kanssa.

Osallistuminen onnistui myös verkon kautta

Koulutukseen osallistui tusinan verran yrittäjiä, joista puolet tuli paikalle ja puolet seurasi tilaisuutta verkon välityksellä. Teknisinä apuvälineinä koulutuksessa hyödynnettiin webbikameraa ja Google Hangout –työkalua. On tärkeää, että nykyaikana koulutuksiin osallistuminen mahdollistetaan myös verkon kautta. Aina se ei ole perusteltua, mutta esimerkiksi tässä tapauksessa sille ei nähty mitään estettä, ja kaikki sujuikin varsin hyvin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa pohdittiin ensin, miksi yritys tarvitsee edelleen kotisivut. Osa yrittäjistä ajattelee, että sosiaalinen media riittää, kun “siellähän ne ihmisetkin ovat”. Kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät kuitenkaan ole sosiaalisessa mediassa, tai eivät ainakaan välttämättä ostoaikeissa. Verkossa täytyy kuitenkin näkyä ja varmin tapa siihen on edelleen omat hakukoneoptimoidut verkkosivut. Facebook on toki hyvä ja suosittu viestintä- ja sisällönjakoalusta, mutta alustan omistajana Facebook voi tehdä periaatteessa mitä vain teknisiä tai toimintalogiikkaan liittyviä muutoksia, ja palvelussa mukana olevat yritykset eivät voi asialle mitään.

Koulutuksen loppupuolella käytiin läpi, miten yrittäjä pääsee alkuun, jos kotisivujen uudistaminen on ajankohtaista. Useilla yrityksillä toki on jo sivut, mutta niiden ulkoasu tai tekniikka on vanhentunutta, niitä ei pysty tai osaa yrittäjä itse päivittää tai niiden hinnoittelusta tai palvelun sisällöstä ei oikein olla selvillä. Ensimmäinen tehtävä olisikin ottaa selville oman sivuston palveluntarjoaja ja tehdyn sopimuksen sisältö.

Koulutuksesta poikineet jatkotoimenpiteet

Varsinainen koulutus oli kestoltaan reilun tunnin mittainen ja kotisivuasiaa käsiteltiin hyvin yleisellä tasolla. Koulutukseen osallistuneilla tai koulutuksen nauhoitteen jälkikäteen katsoneilla yrityksillä oli kuitenkin mahdollisuus saada henkilökohtaista sparrausta omista sivuistaan jälkikäteen. Sparraukset toteutettiin verkkoyhteydellä webbikameraa ja Google Hangout –työkalua käyttäen. Puolentusinaa yritystä käyttikin tilaisuuden ja sai tunnin verran palautetta ja vinkkejä oman sivustonsa suhteen. Oivalluksia syntyi ja pienilläkin muutoksilla todettiin olevan vaikutuksia kävijämääriin tai jopa ostoihin.

Eteläpohjalaisilla yrityksillä riittää intoa

Digivaattori-hankkeessa tehtiin monta käytännön tekoa pk-yritysten digitaalisuuden eteenpäin viemiseksi. On ollut ilo olla mukana tekemässä yhteistyötä innokkaiden ja asiantuntevien eteläpohjalaisten yrittäjien kanssa.

Teksti:
Piia-Pauliina Mäntysaari
asiantuntija, TKI