ITK 2021 -konferenssin antia Training 4.0:Robotiikka -hankkeen silmin | @SeAMK-verkkolehti

ITK 2021 -konferenssin antia Training 4.0:Robotiikka -hankkeen silmin

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -konferenssi järjestettiin 30. kerran Hämeenlinnan Aulangolla 1. – 3. joulukuuta 2021 teemalla ”Arkea ja unelmia” (ITK, i.a.-a). Konferenssi oli tarkoitus järjestää jo alun perin keväällä 2020, mutta koronapandemia on estänyt sen järjestämisen moneen kertaan. Tämä konferenssiin osallistuminen oli osa Training 4.0: Robotiikka -hanketta, jonka keskeisimpänä tavoitteena on kehittää yrityslähtöinen ja joustava jatkuvan oppimisen koulutusmalli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), (i.a.-a)). Tätä ESR-rahoitteista hanketta rahoittaa Keski-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus. Saimme olla hankkeena ITK-konferenssissa esittelemässä hankkeen saavutuksia otsikolla ” Training 4.0: Robotiikka – kokemuksia yritysten koulutuksesta poikkeusaikana” keskittyen hankkeessa toteutettuihin konkreettisiin koulutusratkaisuihin, koulutusmalliin sekä MOOC-ympäristöön liittyviin kysymyksiin (ITK, i.a.-b).

ITK-konferenssi tarjosi poikkileikkauksen sähköisen oppimisen erilaisista ratkaisuista ITK-näyttelyssä, jossa oli esillä useita kymmeniä eri videolaitteistojen ja tietotekniikan toimittajia sekä laaja kirjo erinäisiä oppimisen tukipalvelujen kuten oppimisympäristöjen toimittajia. Oppimisympäristömarkkina on selkeästi kehittynyt hankkeemme alusta eli vuoden 2019 keväästä lähtien, jolloin esim. Microsoftin Teams-ympäristö oli vielä suhteellisen vaatimaton mm. käyttäjähallinnan ja palvelun käytettävyyden suhteen (Arola, 2019).  Viime aikoina Itslearning -oppimisympäristö on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi oppimisympäristöjen vertailussa etenkin, kun se on hyvin integroitunut Microsoft Teams-ympäristön kanssa (Itslearning, i.a.). Uutena oppimisympäristönä ITK-päivillä nousi esiin myös Discendum Oy:n tarjoama Priima-ympäristö, joka pyrkii tarjoamaan mahdollisimman yksinkertaista oppimisympäristöä esimerkiksi MOOC-toteutuksen tarpeisiin (Discendum, i.a.).

Training 4.0: Robotiikka -hankkeen päättyessä vuoden 2021 lopussa hankkeessa viimeistellään koulutusmalli ja sen kuvaukset verkkosivustolle sekä valmistellaan MOOC-kurssipilotit valmiiksi. Hankkeen kokemuksia tullaan hyödyntämään ainakin TehoData-hankkeessa, jossa toteutetaan syksyllä 2022 sähköinen oppimiskokonaisuus ja myös Training 4.0:XR-hankkeessa hyödynnetään Training 4.0 -kehystä eXtended Reality -teknologian ympärillä. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, i.a.-b; (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, i.a.-c))

Juha-Matti Arola
Asiantuntija, TKI
SeAMK Tekniikka

Lähteet:

Arola, J.-M. (2.12.2019). Training 4.0 -oppimisalustan valinnaksi Teamsin ja Moodlen yhteisratkaisu. (@Seamk). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121348151

Discendum. (i.a.). Priima.  https://www.discendum.com/fi/priima-oppimisalusta/

ITK. (i.a.-a). ITK2021 – Arkea ja unelmia. https://itk-konferenssi.fi/fi/

ITK. (i.a.-b). Training 4.0: Robotiikka – kokemuksia yritysten koulutuksesta poikkeusaikana. https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/event/interaktiivinen-tekniikka-koulutuksessa-konferenssi-108/track/training-4-0-robotiikka-kokemuksia-yritysten-koulutuksesta-poikkeusaikana-128591?source=agenda

Itslearning. (i.a.). Itslearning on oppimisen ohjausjärjestelmä (LMS). https://itslearning.com/fi/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-a). Training 4.0:Robotiikka. https://www.seamk.fi/training4robotiikka/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-b). TehoData. https://projektit.seamk.fi/tehodata/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). (i.a.-c). Training 4.0:XR. https://projektit.seamk.fi/alykkaat-teknologiat/training-4-0-xr/