InnoCAPE koolla Vilnassa - yhteistyö Itämeren alueella tiivistyy 

Tammikuussa startannut kansainvälinen InnoCAPE-hanke on hyvässä vauhdissa ja projektin parissa työskentelevät hankemaailman keltanokat ovat päässeet kartalle. Hankkeen tavoitteena on kehittää Itämeren alueen digitaalisten osaamiskeskittymien eli Digital Innovation Hubien (DIH¹) yhteistyötä ja tukea niiden erikoistumista.

SeAMKin IoT-Compass Hub on yksi tällainen hubi ja SeAMK yksi InnoCAPE-hankkeen yhdestätoista kumppanista. Suomesta mukana on myös Oulun yliopisto. Muut kumppanit tulevat Virosta, Latviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Norjasta. Hanketta koordinoi liettualainen Sunrise Valley Science and Technology Park.

InnoCAPE-hanke kuuluu Interreg Baltic Sea -ohjelmaan ja on yksi EU:n Itämeren strategian (EUSBSR²) lippulaivahankkeista. Sen kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa, josta SeAMKin osuus on noin 330 000 euroa.

Hankkeen virallinen nimi Industry 4: transforming innovation ecosystem through better capacity of public enablers avaa hieman tavoitteitamme: kehittää yhteisiä toimintatapoja, lisätä DIHien ja julkisten sidosryhmien henkilöstön osaamista teollisuuden digitaalisesta muutoksesta sekä kehittää työkaluja niin sanotuille digimahdollistajille. Digimahdollistajiin lasketaan erilaiset toimijat, jotka tekevät yritysten siirtymisen digitaliseen maailmaan helpommaksi, tarjoten esimerkiksi tietotaitoa tai rahoitusta. InnoCAPE:n myötä DIH:ien asema teollisuuden digitaalisen kehityksen mahdollistajina vahvistuu niin alueellisesti, kansallisesti kuin Itämeren alueella yhteisesti.

SeAMK:in erityistehtävä projektissa on rakentaa kompetenssikartta alueen digitalisaatio-osaamisesta, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat paremmin. Tavoitteena on, että projektin aikana rakentuvan ekosysteemin avulla pk-yritykset löytävät tulevaisuudessa helpommin apua haasteisiinsa niin alueellisesti, kansallisesti kuin koko Itämeren alueella. Kompetenssikartan on tarkoitus toimia yhdenlaisena match making -alustana niin yrityksille kuin mahdollistajillekin.

Ensimmäinen hanketapaaminen järjestettiin koordinaattorin tiloissa Liettuan kauniissa pääkaupungissa Vilnassa. Seinäjoelta matkassa oli tutkimus- ja kehityspäällikkö Kati Katajisto, projektipäällikkö Annika Koskela ja asiantuntija Mika Valkama. Matkanteko sujui ongelmitta, ja tunnelma tapaamisessa oli rento ja mutkaton. Kahden päivän aikana kävimme läpi projektin käytännön järjestelyjä sekä polkaisimme käyntiin ensimmäiset työpaketit. Näiden työpakettien jatkotyöstäminen online-tapaamisten kautta on ollut helppoa, kun yhteistyökumppanit on kertaalleen tavannut kasvotusten.


Panoramakuva Vilnasta | Kuvaaja: Mika Valkama


Vilnan katedraali iltavalaistuksessa. InnoCAPE-kokous pidettiin koordinaattorin tiloissa. Kuvaaja: Mika Valkama

 

Annika Koskela | projektipäällikkö | SeAMK

¹ DIHit ovat verrattain uusi EU:n instrumentti jalkauttaa tutkimustuloksia erityisetsi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Virallisen määritelmän mukaan, digitaaliset osaamiskeskukset ovat keskitettyjä palvelupisteitä, jotka auttavat yrityksiä entistä kilpailukykyisemmiksi liiketoimintansa, tuotantoprosessiensa, tuotteidensa tai palvelujensa digitaalisia teknologioita hyödyntäen.

² EUSBSR hyväksyttiin 10 vuotta sitten ensimmäisenä unionin makroalueellisena strategiana. Sen tavoitteena on meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Itämeren alue on kilpailukykyinen, ja yhteistyötä lisäämällä maat voisivat hyötyä toisistaan enemmän. Yhteistyö auttaa myös nostamaan alueen asemaa esiin paremmin EU:n sisällä.