Asiaa huumeista | @SeAMK-verkkolehti

Asiaa huumeista

Ovi auki elämään! -projekti järjesti 18.5.2021 verkkoseminaarin, jossa pohdittiin huumeiden käyttöä, niiden aiheuttamia mielenterveysongelmia ja myyntiä internetissä. Seminaariin osallistui kaikkiaan 191 henkeä eri puolilta Etelä-Pohjanmaata: nuorisotyöntekijöitä, terveydenhoitoalan ammattilaisia ja muita ennen muuta nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä. Seminaarista tehtiin myös tallenne ja se oli katsottavissa kahden viikon ajan. Tuona aikana yli 50 henkeä kävi katsomassa seminaarissa pidetyt puheenvuorot.

Syytä huoleen

Rikosylikonstaapeli Kari Hietala kertoi tilaisuudessa huumeiden käytön yleisyydestä Etelä-Pohjanmaalla. Hänen mukaansa jopa yläkoululaiset käyttävät huumeita ja alaikäisiltä tehdyt huumetakavarikot ovat yleisiä. Teinit myyvät huumeita teineille.

Huumeita saa eri puolilta ja alaikäiselle niiden ostaminen on jopa helpompaa kuin alkoholin tai tupakan hankkiminen. Esimerkiksi kannabista ja amfetamiinia liikkuu runsaasti Etelä-Pohjanmaalla ja ensimmäiset kokeilut tehdään monta kertaa huolestuttavan varhain. Hietalan mukaan Etelä-Pohjanmaalla käydään vilkasta huumekauppaa Tor-verkossa, jossa myyjät ja ostajat kohtaavat. SeAMKin yliopettaja Ari Haasio käsitteli omassa puheenvuorossaan juuri tätä ilmiötä. Hän valotti sitä tutkimustensa perusteella, kuinka huumekauppiaat toimivat verkossa ja miten prosessi etenee.

Pimeässä verkossa eli Tor-verkossa tapahtuva huumekauppa alkoi Suomessa vuonna 2013. Poliisi ja Tulli on sulkenut kauppapaikkoja ja osa on itse lopettanut toimintansa. Tor-verkko on salattuihin yhteyksiin perustuva palvelu, minkä vuoksi siellä voi kommunikoida anonyymisti. Tämä tekee myös poliisin toiminnasta entistä hankalampaa.

Kun mieli järkkyy

Psykiatrinen sairaanhoitaja Tomi Savunen on työskennellyt pitkään erilaisista mielenterveysongelmista kärsivien nuorten kanssa. Osalla heistä myös huumeet ovat olleet osa arkipäivää. Savunen kertoi selkeästi siitä, mitä ennen muuta mielenterveyteen liittyviä ongelmia huumeiden käyttö voi aiheuttaa nopeastikin. Hänen mukaansa moni nuori kertoo esimerkiksi käyttävänsä kannabista ja pitävänsä käyttöä hallittuna. Vaarana ovat kuitenkin psykoosit ja ajautuminen muiden huumeiden käyttäjäksi. Monta kertaa nuoret eivät pidä marihuanan tai hashiksen käyttöä vaarallisena ja rinnastavat sen alkoholiin.

Asennoituminen huumeisiin on nuoremmissa ikäryhmissä huolestuttava. Yhä useampi hyväksyy huumeiden käytön ja ajautuu myös itse helposti kokeilemaan huumeita. Niitä saa helposti ja niitä on kaikkialla. Sen vuoksi tarvitaankin panostusta ennaltaehkäisevään päihdetyöhön.

ESR-rahoitteisen Ovi auki elämään! -hankkeen tavoitteena tunnistaa sosiaalisesti vetäytyneitä ja syrjäytymisriskissä olevia nuoria sekä tukea heidän elämänhallintaansa. Lisäksi hankkeen aikana pyritään lisäämään  nuorten kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden työntekijöiden tunneälytaitoja ja nuorten ahdistuneisuuden tunnistamista, kohtaamista ja varhaista tilanteeseen puuttumista.

Ari Haasio
Yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri