Training 4.0 –oppimisalustan valinnaksi Teamsin ja Moodlen yhteisratkaisu

SeAMK Tekniikan Training 4.0: Robotiikka –hankkeessa on tehty nyt oppimisalustavalinta, joka on Teamsin ja Moodlen yhteisratkaisu. Robotiikka-hankkeessa kehitetään robotiikan koulutukseen jatkuvan oppimisen koulutusmallia yhdessä Etelä-Pohjanmaan alueen teollisten pk-yritysten kanssa,

Edellisessä artikkelissa kuvailtiin oppimisalustan valintaprosessia Training 4.0: Robotiikka –hankkeen tarpeisiin (Arola 2019). Tällöin valittiin Eliademy-, Moodle- ja Itslearning-oppimisalustat, joista oli tehty tarkempi pisteytetty vaatimusmäärittelyvertailu (Arola 2019). Viimeisimmässä vaiheessa toteutettiin tarkempi samansisältöinen testi Moodle- ja Itslearning-oppimisalustoille. Tästä testistä jätettiin Eliademy-oppimisalusta pois, koska se ei vastannut lainkaan hankkeen vaatimuksia. Eliademy-oppimisalusta sopii yksinkertaiseen tuote- tai kurssikoulutukseen, mutta siitä ei ole kokonaisvaltaiseksi ison organisaation tai hankkeen oppimisalustaksi. (Eliademy, [viitattu 21.11.2019]; Itslearning, [viitattu 21.11.2019]; Moodle, [viitattu 21.11.2019].)

Moodle- ja Itslearning-oppimisalustojen testiä varten perustettiin Microsoft Teams-tiimisivusto (Microsoft, [viitattu 21.11.2019]). Varsin pian huomattiin se tosiasia, että Microsoft Teams-tiimisivusto soveltuu varsin hyvin tiimiyhteistyöhön ja etenkin yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yrityksissä ja myös pk-yrityksissä on lähes poikkeuksetta käytössä Office365-ympäristö ja sen mukana Teams-tiimisivusto. Oppimisalustoja testattaessa havaittiin, että opiskelijoille on selkeää rajata se, että Teams-tiimisivustolla tehdään töitä esim. vastataan kyselyihin, palautetaan harjoitustöitä ja viestitään eri viestintävälinein keskenään. Oppimisalustalla opiskellaan eli käydään läpi oppimissisältöjä, vastataan tentteihin tai osoitetaan muulla tavoin oppimistavoitteisiin pääseminen.

Tehdyn oppimisalustatestin perusteella Itslearning osoittautui varsin hyväksi ja varteenotettavaksi oppimisalustaksi, varsinkin, kun Itslearning tulee integroitumaan vieläkin paremmin Microsoft Teams -tiimisivustoon joulukuun 2019 ohjelmistopäivityksessä (Itslearning 2019). Jotta Itslearning-oppimisalustan edut tulisivat täysimääräisesti hyödynnetyksi, tulisi sillä korvata Moodle kokonaan, mihin SeAMKilla ei ole tällä hetkellä selkeätä tarvetta tai ainakin niin, että tätä varten tulisi tehdä vielä enemmän SeAMK-tasoista selvitystyötä.

Lopputuloksena tehdyn testin perusteella osoittautui se, että hankkeessa käytettäväksi Training 4.0 –oppimisalustaksi soveltui parhaiten Teams-tiimisivusto työskentelyä ja tällä hetkellä SeAMKissa käytössä oleva Moodle-oppimisalusta oppimista varten. Alustavana käsityksenä on se, että valtaosa oppimisesta tapahtuu Teams-tiimisivustolla, koska yrityksissä tapahtuva jatkuva oppiminen tehdään työskentelemällä. Jopa niin, että Moodle-oppimisalustaa ei tarvita juuri lainkaan tai ei ollenkaan.

Tätä oppimisalustaratkaisua pilotoidaan yhdessä eteläpohjalaisessa robotiikkaa hyödyntävässä teollisessa pk-yrityksessä alkaen vielä tämän vuoden aikana. Pilotti palvelee ensi vuoden laajamittaisempia robotiikkaan liittyviä koulutuksia ja niiden järjestämistä.

Eli metsästys on päättynyt ja saalis on saatu. Nyt katsotaan, miten saalis jaetaan ja miten siitä saadaan paras hyöty irti yritysten jatkuvan oppimisen tarpeisiin ! Nyt olemme jo aloittaneet robotiikan koulutuksen yhdessä pilottiyrityksessä hyödyntäen Teams-tiimisivustoa valmistautuen vuoden 2020 aikana toteutettaviin useamman yrityksen robotiikkakoulutuksiin.

Juha-Matti Arola, asiantuntija, TKI
SeAMK Tekniikka

 

Lähteet

Arola, J-M. 10.10.2019. Training 4.0 –oppimisalustaa metsästämässä yritysten jatkuvaan oppimiseen. [Verkkolehtiartikkeli].  Seinäjoki: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. eSeAMK-verkkolehden artikkeli. [Viitattu 20.11.2019]. Saatavana:  https://lehti.seamk.fi/2019/training-4-0-oppimisalustaa-metsastamassa-yritysten-jatkuvaan-oppimiseen/

Eliademy. Ei päiväystä. Eliademy. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://eliademy.com/

Itslearning. Ei päiväystä. Itslearning. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana:  https://www.itslearning.fi/

Itslearning. 14.11.2019. Oppimisprosessi ja arviointi –webinaari. Helsinki: Itslearning Finland Oy. [Verkkovideo]. [Viitattu 21.11.2019]. Saatavana: http://mkto-i0022.com/g40vHux0k204LS0KP301FC6

Microsoft. Ei päiväystä. Microsoft Teams. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana: https://www.microsoft.com/fi-fi/education/products/teams/default.aspx

Moodle. Ei päiväystä. Moodle. [Verkkosivu]. [Viitattu 2.10.2019]. Saatavana:  https://moodle.org/?lang=fi