Yrittäjien kiinnostus yrityskauppoihin lisääntynyt | @SeAMK-verkkolehti

Yrittäjien kiinnostus yrityskauppoihin lisääntynyt

Juuri valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri osoittaa, että alle 55-vuotiaat yrittäjät ovat entistä kiinnostuneempia yrityskaupoista. Oman yrityksen tai sen liiketoiminnan myymisestä oli kiinnostunut 36 % vastaajista. Vuoden 2015 barometrissa vastaava luku oli 30 %. Kiinnostus myymiseen on siis noussut kuusi prosenttiyksikköä. Vastaavasti yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta oli kiinnostunut 27 % vastaajista. Myös tässä on tapahtunut nousua, koska vuonna 2015 vastaava luku oli 23 %.

Miehet ovat naisia kiinnostuneempia myymään yrityksensä tai sen liiketoiminnan. Eniten myyntikiinnostusta on kaupan alan yrityksissä ja kaikista vähiten asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Tyypillisimmin myytävät yritykset ovat muita kuin yhden työntekijän yrityksiä. Suurinta kiinnostus on 11–20 työntekijän yrityksissä. Portfolio- tai sarjayrittäjät ovat muita kiinnostuneempia yrityksensä myymisestä. Samoin pelkän peruskoulu- tai lukiotason tutkinnon omaavat ovat kiinnostuneempia myymisestä kuin muut. Ikä vaikuttaa myyntikiinnostukseen siten, että myymisestä kiinnostuneimpia ovat yli 50-vuotiaat, mutta alle 58-vuotiaat.

Miehet ovat naisia kiinnostuneempia myös yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta. Ostamisesta kiinnostuneita ovat tyypillisimmin alle 50-vuotiaat ja suurimpien yritysten vastaajat. Mitä suurempi yritys, sen enemmän kiinnostusta ostamiseen löytyy. Suurinta kiinnostus on yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Kiinnostusta ostamiseen selittää myös aiempi kokemus ostamisesta tai myymisestä. Näyttää siis siltä, että omistajanvaihdoksiin opitaan. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta kiinnostuneet vastaajat kehittävät aktiivisesti uutta yrityksissään. Myös portfolio- tai sarjayrittäjyys selittää kiinnostusta ostamiseen. Ostamisesta ovat hieman muita enemmän kiinnostuneet pelkän peruskoulu- tai lukiotason koulutuksen omaavat ja sen jälkeen korkeakoulutetut.

Tulokset osoittavat, että omistajanvaihdoskulttuuri on kehittynyt positiiviseen suuntaan Suomessa. Yrityskaupoista on tullut entistä luontevampi tapa ryhtyä yrittäjäksi ja kasvattaa yritystä. Toisaalta yrittäjyysurat ovat entistä pirstaloituneempia, yrittäjyysmahdollisuudet entistäkin lyhytaikaisempia ja erilaiset yritysjärjestelyt yhä tavallisempia. Maailma on muuttunut.

 

Elina Varamäki, Anmari Viljamaa, Sanna Joensuu-Salo