Systemaattisella TKI-toiminnalla vauhtia yrityksen kasvuun – uusi työkalu pk-yrityksille julkaistu | @SeAMK-verkkolehti

Systemaattisella TKI-toiminnalla vauhtia yrityksen kasvuun – uusi työkalu pk-yrityksille julkaistu

#

TKI-toiminta saattaa kuulostaa pk-yrittäjän korviin vieraalta. Ehkä koko kirjainyhdistelmä on tuntematon. Uudistuminen on kuitenkin tärkeää myös pienen yrityksen kannalta, ja jokaisen yrityksen olisikin tärkeää arvioida ja kehittää TKI-toimintansa tasoa. SeAMKin GreenGrow-hankkeessa on kehitetty uusi, avoimesti verkossa saatavilla oleva työkalu pk-yrityksille oman TKI-toiminnan arviointiin.

Mitä on TKI-toiminta ja miksi siihen kannattaa panostaa?

TKI-toiminnalla tarkoitetaan tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa. Panostamalla pitkäjänteiseen ja hyvin suunniteltuun TKI-toimintaan yritys voi parantaa merkittävästi kilpailukykyään ja tuottavuuttaan. Investoinnit tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin ovatkin nyt nousussa, ja pk-yritykset suunnittelevat kasvattavansa TKI-investointien määrää. Business Finlandin kyselyn (2022) mukaan erityisesti mikroyrityksillä on aikeita panostaa tulevien vuosien TKI-toimintaan.

Työkalu yrityksille systemaattiseen TKI-toiminnan arviointiin ja kehittämiseen

GreenGrow-hankkeen päätavoitteena on vauhdittaa eteläpohjalaisten pk-yritysten vihreää ja inklusiivista kasvua tukemalla yritysten TKI-toimintaa ja yhteistyöverkostoja. Tästä syystä hankkeessa kehitettiin TKI-toiminnan arvioinnin työkalu pk-yrityksille. Työkalun avulla yritys voi tunnistaa oman TKI-toimintansa käytäntöjen nykytason ja löytää kehittämismahdollisuuksia. Työskentelyn tuloksena syntyy excel-taulukko, joka kuvaa yrityksen vahvuuksia ja kehittymiskohtia.

Työkalun ohjeet ja pohja löytyy täältä. Työkaluun liittyvä excel-tiedosto löytyy täältä.

Työkalussa pk-yritys arvioi useita osa-alueita omassa TKI-toiminnassaan. Innovaatiovision osalta pohditaan sitä, kuinka selkeä visio yrityksellä on innovaatiotoimintaan, löytyykö tähän konkreettista suunnitelmaa ja miten riskeihin suhtaudutaan innovaatioita kehitettäessä. Yrityksen prosesseja taas arvioidaan sen mukaan, kuinka ideointiin ja erilaisten lähteiden hyödyntämiseen kannustetaan, millainen prosessi yrityksessä on tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja miten kehittämisen vastuut on määritelty. Prosessien osalta mietitään myös mittareita, budjettia ja projektinhallinnan tasoa.

Asiakkaat ja markkinat -osa-alueen kohdalla yritys arvioi trendien ja kilpailijoiden seurantaa ja tulosten hyödyntämistä. Lisäksi arvioidaan, kuinka asiakasrajapinnasta saadaan tietoa koko yrityksen käyttöön, millainen on ennakointiosaamisen taso ja miten markkinointitutkimusta hyödynnetään. Teknologian osalta arvioidaan yrityksen halukkuutta kokeilla ja hyödyntää uusimpia teknologioita sekä teknologiaan liittyvää kehitystyötä ja sen organisointia.

Osaaminen on keskeinen osa-alue innovointitoiminnassa. Työkalun avulla yritys tarkastelee toimintamalliaan omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa arviointiin, osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä koulutuksen organisointiin. Tärkeää on pohtia myös tiedonkulkua koko organisaation sisällä.

Työkalun viimeinen osuus liittyy verkostoihin. Siinä katsotaan, millaista yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa ja miten kumppanuuksia arvioidaan yrityksessä. Verkostot ovat tärkeitä tuote- ja palvelukehityksessä. Työskentelyn lopuksi pohditaan sitä, millaisia tavoitteita arvioinnin pohjalta asetetaan, miten tavoitteiden saavuttamista mitataan, millä aikataululla asioita toteutetaan ja kuka on vastuussa.

Työskentely on hedelmällisintä silloin, kun siihen osallistuu useampi henkilö. Työkalu sopii kuitenkin hyvin myös mikroyrittäjille. Yksinyrittäjä voi mahdollisuuksiensa mukaan ottaa pohdintaan mukaan ulkopuolista asiantuntija-apua. Työkalu on hyvä apuväline myös silloin, jos yritys on uusi, tai TKI-toimintaa ei muuten ole vielä yrityksessä juuri mietitty. Työkalusta saa viitteitä siihen, minkälaisiin asioihin kehittämisessä olisi hyvä kiinnittää huomiota.

Hyödynnä SeAMKin asiantuntija-apua yrityksesi kehittämisessä

Tarvitsetko apua yrityksesi TKI-toiminnan kehittämiseen? SeAMKissa on vahvaa osaamista yritysten kehittämisestä ja kasvusta. Ole yhteydessä niin katsotaan, miten voisimme auttaa parhaiten.

Työkalu tuotettiin osana Etelä-Pohjanmaan liiton EAKR-rahoitusta saanutta GreenGrow – pk-yrityksen vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hanketta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa eteläpohjalaisten pk-yritysten vihreää ja inklusiivista kasvua tukemalla yritysten TKI-toimintaa ja yhteistyöverkostoja.

Sanna-Joensuu-Salo
tutkijayliopettaja, dosentti
SeAMK
sanna.joensuu-salo@seamk.fi

Anmari Viljamaa
tutkijayliopettaja
SeAMK
anmari.viljamaa@seamk.fi

Annukka Koivuranta
asiantuntija, TKI
SeAMK
annukka.koivuranta@seamk.fi

Lähteet:

Business Finland (2022), Yritysten TKI-investoinnit lähitulevaisuudessa. Kyselytutkimus, Business Finland & T-Media https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2022/suomalaisyritysten-tki-investoinnit-kasvussa