Smart ladies in digital world –hanke tukee naisyrittäjien johtajuutta ja digitaalista osaamista | @SeAMK-verkkolehti

Smart ladies in digital world –hanke tukee naisyrittäjien johtajuutta ja digitaalista osaamista

Naisyrittäjille suunnatussa SeAMKin toteuttamassa Smart ladies in digital world -hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia yhteistyöstä yrittäjien, ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden kesken.

Toiminnan avulla halutaan rohkaista yrittäjänaisia kasvuyrittäjyyteen sekä opiskelijoita uskomaan kykyihinsä ja yritysideaansa. Yhteisissä työpajoissa tarjotaan tietoa ja esimerkkejä johtamiseen, kasvuyrittäjyyteen, tulevaisuuden ennakointiin ja digitaalisuuteen liittyvissä teemoissa. Toteutettujen seurantakyselyiden perusteella voidaan todeta, että osallistujat ovat hyötyneet hankkeesta monella eri tavalla. Osallistujat ovat kokeneet voimaantumista, verkostoituneet ja saaneet uusia ideoita yritystoimintansa kehittämiseen. Tässä yksi suuri tekijä on ollut, että osallistujajoukon kesken vallitsee luottamus ja toisten arvostus. Ajatuksia vaihdetaan – osin yrittäjyydestä itsestään, mutta myös muusta elämästä ja järjestelyistä.

Keski-Suomen ELY-keskus on koostanut tarinallisia videoita rahoitetuista ESR- ja EAKR-hankkeista. Smart ladies in digital world valittiin yhdeksi esiteltävistä hankkeista. Videossa projektipäällikkö Sanna Joensuu-Salo kertoo hankkeen taustoista ja Lankavan yrittäjä Kirsti Karppinen hankkeesta saaduista hyödyistä.

Katso video osoitteessa: www.facebook.com/281851172282004/videos/vb.281851172282004/309824149484706/?type=2&theater  

Teksti: Sanna Joensuu-Salo ja Salla Kettunen, SeAMK