Riihi kokoaa yhteen kiertotaloustietoa ja toimijoita | @SeAMK-verkkolehti

Riihi kokoaa yhteen kiertotaloustietoa ja toimijoita

#

Etelä-Pohjanmaan oma kiertotalousalusta RIIHI on vihdoinkin julkaistu. Riihen tavoitteena on vauhdittaa kiertotalouteen ja kestävyyteen perustuvaa liiketoimintaa alueella ja tähän tavoitteeseen alusta pyrkii tuomalla Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta oleellisen ja ajankohtaisen kiertotaloustiedon ja toimijat saman katon alle. Riihi löytyy osoitteesta www.eepeeriihi.fi.

Kiertotalous nähdään yhtenä ratkaisuna maapallon kestävyyskriisiin, minkä vuoksi kiertotaloutta edistetään aktiivisesti niin kansainvälisesti, kansallisesti kuin alueellisestikin luomalla sekä sääntelyä että mahdollisuuksia.  Materiaali- ja energiakriisin myötä kiertotalouden tarjoamien ratkaisujen hyödyntäminen onkin tulevaisuudessa yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen elinehto. Tästä syystä  kiertotalouteen liittyviä ratkaisuja, lainsäädäntöä, rahoitusmahdollisuuksia sekä tietoa eri näkökulmista kehitetään aktiivisesti koko ajan. Koska kiertotalous koskettaa kaikkia toimialoja ja se leikkaa kaikki yhteiskunnan tasot, kiertotalouteen liittyvää materiaalia on saatavilla paljon. Pk-yrityksen, jolla ei välttämättä ole kehittämistyöhön erillistä resurssia, on helppo hukuttaa itsensä materiaaliviidakkoon kaivaessaan juuri oman toimintansa kehittämisen kannalta oleellista ja ajankohtaista kiertotaloustietoa.

Riihi palvelee sekä yrityksiä että kehittäjiä

Riiheen on koottu kiertotalouteen liittyvät ajankohtaiset uutiset ja Riihen tapahtumakalenterista löytyy teemaan liittyvät tapahtumat ja koulutukset alueella. Riihen kattavasta materiaalipankista löytyy muun muassa työkaluja, oppaita, tallenteita ja linkkivinkkejä kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. Riihen parvelle on koottu esimerkkejä alueen yritysten kiertotalousratkaisuista sekä listauksia toimijoista, jotka voivat omalla toiminnallaan edistää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Riiheen valitaan materiaalia, joka hyödyntää erityisesti pk-yrityksiä, alueen toimialoja ja potentiaalia silmälläpitäen. Kiertotalousesimerkit alueelta auttavat yrityksiä samaistumaan ja  tutkimaan myös omaa kiertotalouspotentiaaliaan, mutta myöskin tunnistamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita. Nostamalla esiin alueen toimijoita, jotka voivat edistää yritysten kehitystyötä, yhä useammat yritykset osaavat hyödyntää tarjolla olevia kehittämispalveluja. Näin kokoamalla Riiheen materiaalia ja toimijoita edistetään tiedon ja osaamisen jalostumista uusiksi innovaatioiksi ja liiketoiminnan kasvuksi.


Kuva 1. Riihessä eri toimijoiden tuottamat panokset jalostuvat timanteiksi. Riihen kuvituskuva.

Riihi palvelee koko maakuntaa ja sen toimijoita. Riihen päätavoitteen myötä Riihen pääkohderyhmä on kuitenkin alueen pk-yritykset, joiden kestävän liiketoiminnan kehittämistä Riihellä pyritään tukemaan. Riihen avulla yrityksillä on mahdollista säästää resurssejaan, kun yrityksen kannalta oleellinen kiertotaloustieto löytyy yhdeltä sivustolta. Toisaalta Riihi palvelee kaikkia alueen kehittäjä-toimijoita tarjoamalla kanavan, jolla voi tavoittaa erityisesti kiertotalous- ja kestävyysteemoista kiinnostuneet yritykset ja levittää sekä tietoa että materiaalia. Tähän asti myös alueen sisällä kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä tapahtumista tai materiaaleista on levitetty tietoa yleensä kunkin toimijan omilla kanavilla muun tiedon seassa, mistä johtuen tiedon tavoittavuus on voinut olla satunnaista. Riihen avulla vältytään myös päällekkäisen työn tekemiseltä sekä tunnistetaan yhteistyömahdollisuuksia, kun eri toimijat ovat paremmin selvillä myös toistensa tekemisestä.

Riihi on rakennettu Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Kiertotalouden osaamisalusta Etelä-Pohjanmaalle – CircEPOs -hankkeessa. Hanke päättyy toukokuussa 2023 mutta Riihi jää pysyväksi osaksi SeAMKin toimintaa ja SeAMK vastaa sivuston ylläpidosta myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke on rahoitettu Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoimalla Euroopan Aluekehitysrahaston rahoituksella.

Krista Mäki
SeAMK

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä CircEPOs-hankkeessa.
Lue lisää CircRPOs-hankkeen verkkosivuilta.