Pk-yrittäjyyttä flippaamalla | @SeAMK-verkkolehti

Pk-yrittäjyyttä flippaamalla

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma aloittaa tammikuussa 2019 uudella konseptilla. Koko tutkinto-ohjelma toteutetaan ensimmäistä kertaa käänteisen oppimisen (flipped learning) menetelmällä.

Käänteinen oppiminen eli flippaus kirjaimellisesti kääntää luokkahuoneen toisin päin. Perinteisessä luokassa opettaja seisoo edessä ja luennoi opiskelijoille, joilla asia on vieras. Käänteisessä oppimisessa opiskelija perehtyy luentosisältöihin itsenäisesti ennen kuin edes tulee luokkaan.

Flippauksessa opettajan ja opiskelijoiden yhteinen aika käytetään vuorovaikutukseen. Luokassa opiskelija voi olla enemmän äänessä kuin opettaja. Kun oppiminen on omaehtoista, opiskelu koetaan merkityksellisemmäksi ja myös oppimistulokset paranevat.

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmassa ajatuksena on, että kaikki opintojaksot toteutetaan flippausta hyödyntäen tai vaihtoehtoisesti kokonaan verkossa. Opiskelijat kokoontuvat vain kerran kuukaudessa yhteiseen lähipäivään, jossa käsitellään harjoitustöitä ja ratkotaan yhdessä ongelmia.

Silloinkin kun lähipäivänä luennoidaan, voidaan luennoilla keskittyä haastavimpiin elementteihin. Sisällöistä on myös mahdollista keskustella huomattavasti syvällisemmin, kun opiskelijat ovat ennakkoon perehtyneet aineistoon.

Opiskelijan kannalta flippaus vaatii merkittävästi enemmän itsenäistä ennakkotyöskentelyä kuin perinteinen opetus. Motivaation on siis oltava kunnossa ja ajankäytön hallinnassa. Samalla flippaus vapauttaa aikaa ja energiaa oleelliseen; kasvokkain kohdattaessa voidaan keskittyä oleelliseen ja yksilölliseen ohjaukseenkin jää enemmän mahdollisuuksia.

Uuteen toimintamalliin siirtyminen vaatii opettajilta mentaalimallien muutosta. Flippausta pitkään harjoittaneiden opettajien mukaan menetelmä kuitenkin palkitsee myös opettajan. Työn mielekkyys lisääntyy. Kun oppimistulokset paranevat, on muutos vaivan arvoista.

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma sopii hyvin tutkinto-ohjelmatason flippauksen pilotointiin. Tutkinto-ohjelman tavoitteet edellyttävät luonnostaan opiskelijoilta vahvaa pyrkimystä itseohjautuvuuteen. Lisäksi siirtyminen flippaukseen metodina tapahtuu yhtä aikaa opetussuunnitelman uudistuksen kanssa, jolloin menetelmä on voitu huomioida suunnittelussa.

Itä-Suomen yliopisto on ollut edelläkävijä flippauksen soveltamisessa opetukseen Suomessa. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Esimerkiksi sovelletun fysiikan kurssilla läpäisyprosentti on noussut 20 prosentista yli 80 prosenttiin. Oppimisympäristöjen kehittämispäällikkö Markku Saarelainen Itä-Suomen yliopistosta on käynyt valmentamassa SeAMKin opettajia menetelmän käytössä.

Lisätietoa flippauksesta: https://www.uef.fi/web/flippaus
Anmari Viljamaa, yksikön johtaja
Osmo Mäkiniemi, koulutuspäällikkö