Naisyrittäjyys on tarinoita unelmista ja uskaltamisesta | @SeAMK-verkkolehti

Naisyrittäjyys on tarinoita unelmista ja uskaltamisesta

Jokainen pikkupaikkakunta tarvitsee oman kylähullun. Kylähullulla on halu tehdä asioita ja työskennellä niiden eteen, intohimosta asiaa kohtaan. Työskentely ei kuitenkaan tapahdu yksin, vaan kokoamalla verkosto, jossa jokainen ottaa hoitaakseen jonkun osan.

Hotelli Punkaharjussa yrittäjänä toimiva Saimi Hoyer on tänä vuonna ehdolla Punkaharjun kylähulluksi – ja on otettu ehdokkuudestaan. Lapsuuden kesämaisemista kunnostamista vaatineen valtionhotellin ostamisen jälkeen vuodesta 2016 työtä on ollut paljon. Näkemykset hotellin ohjelmasta ja siellä järjestettävistä tilaisuuksista ovat olleet vahvana mielessä ja kannustaneet eteenpäin. Saavuttaakseen unelmansa hän on työskennellyt itse sekä innostanut muita verkostoitumaan tavoitteen puolesta. Siitä kiitokseksi kylähullun ehdokkuus.

Kun oma intohimo yhdistyy yritystoimintaan, on siihen valmis panostamaan. Intohimo ja tavoite vievät ja motivoivat eteenpäin myös niinä hetkinä, jolloin muuten on vaikeaa. Verkostot auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja tuovat myös tukea. Ne rakentuvat koko elämän varrella pikkuhiljaa. Hoyer toteaakin, että ihmisiin kannattaa pitää yhteyttä, heiltä oppii ja heidän kauttaan voi saada paljon apua. Ei ole häpeä pyytää apua asiaa paremmin tuntevilta, sillä kukaan ei pärjää yksin.

Hämmenny pienistä asioista, pysähdy niiden äärelle

Hoyerin elämässä on tapahtunut useita yllättäviä käänteitä. Eteen tuli mahdollisuus toimia mallina. Kansainvälistä uraa tehneen tunnetun kasvon ei ollutkaan helppoa löytää töitä Suomesta. Töitä löytyi television puolelta, mutta sitten tuli vakava sairastuminen. Sairastumisen jälkeen työtilanne oli taas olematon. Vastaukseksi löytyi kirjoittaminen ja lopulta hotelliyrittäjäksi ryhtyminen.

Nuoruudessaan Hoyer sai isältään neuvon: ”Muista, Saimi; hämmennyt pieniestä asioista ja pysähdy niiden äärelle”. Tämä neuvo on kantanut etenkin vaikeina aikoina. Pienten, kiinnostavien tai yllättävien asioiden havaitseminen ja arvon antaminen niille rikastuttavat elämää. Yrittäjänä niistä voi löytää asioita, jotka luovat arvoa myös omille asiakkaille. Hoyerin tapauksessa yksi tällainen asia on ollut kiinnostus sieniin. Sen seurauksena on syntynyt sienikirja, hotellin asiakkaille suunnatut sieniretket ja sienikurssit. Sienten ja hotellitoiminnan yhdistäminen on noussut täysin yrittäjän omasta kiinnostuksesta. Samoin moni muusta vapaa-ajan aktiviteetista. Aina niihin eivät ole muut uskoneet, mutta tilaisuuksiin on silti tullut ihmisiä. Uskallus muuttaa unelmia todeksi on vienyt eteenpäin.

Teksti: Salla Kettunen ja Sanna Joensuu-Salo, SeAMK