Internetistä maailmalle | @SeAMK-verkkolehti

Internetistä maailmalle

Netti on matkailubusineksen kannalta tärkeä väline. Se on keskeisin markkinointikanava useimmille yrittäjille, mutta se palvelee kuluttajia paitsi oman loman suunnittelussa, myös elämysten lähteenä. Etenkin korona-aikana netti on ollut lähes ainoa tapa saada kulttuurisia elämyksiä: museot, taidenäyttelyt ja konsertit ovat olleet tavoitettavissamme verkon kautta. Nyt kun maailma on hiljalleen avautumassa, ihmiset haluavat matkustaa ja käydä perinteiseen tapaan eri tilaisuuksissa ja harrastaa.

Kohdetietoa netistä

Kaukana ovat ne ajat, jolloin lomaa suunniteltaessa kipaistiin kioskille hakemaan vino pino esitteitä koti- ja ulkomaisista matkakohteista. Nyt lomaansa suunnittelevat ihmiset surffaavat netissä ja etsivät sieltä tietoa mahdollisista lomakohteista. Moni heistä myös varaa matkansa ja majoituksensa sekä ainakin osan mahdollisista oheispalveluista netistä.

Sosiaalisesta mediasta etsitään muiden arvosteluja ja kokemuksia kohteista. Myös kuvien ja videoiden merkitys on suuri. Kun asiakas vuokraa esimerkiksi mökin, hän haluaa jo etukäteen tutustua siihen esimerkiksi videoiden ja kuvien avulla. Toisaalta myös palaute mitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa annetaan, on yrittäjälle itselleen ensiarvoisen tärkeää laadun kehittämiseksi. Siihen on myös osattava reagoida oikein ja ennen muuta havaita annettu palaute eri kanavissa.

Sosiaalinen media on tänä päivänä keskeinen markkinointiväline. Monelle pk-yrittäjälle se on myös kustannustehokkain tapa tavoittaa juuri oikea kohderyhmä. Silti, sosiaaliseen mediaan käytetyt resurssit voivat valua hukkaan, jos yrittäjä ei osaa hyödyntää hänen yritykseensä sopivia kanavia ja välineitä oikein.

Digikoulutuksesta potkua matkailuyrityksille

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toteutetaan keväällä 2022 koulutuskokonaisuus, jossa pyritään kehittämään alueen matkailutoimijoiden digitaitoja. Koulutus on osa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hanketta, jota rahoittaa Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailuyritysten digitaalisia liiketoiminnan valmiuksia hankkeessa laaditun lähtötasotestin perusteella toteuttavien koulutusten kautta. Lähtötasokartoituksen avulla koulutuksen sisältö pystytään suunnittelemaan ja kohdentamaan eri lähtökohdista tulevien yritysten tarpeisiin.

Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -koulutuskokonaisuudessa kehitetään erityisesti verkkopalvelujen, kuten sosiaalisen median, hyödyntämistä yrittäjän arjessa. Näkökulma on nimenomaan matkailuyritysten tarpeisiin perustuva. Koulutukset on suunniteltu niin, että niihin voi osallistua mahdollisimman helposti oman työn ohessa.

Ari Haasio
Yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Kirjoittaja toimii asiantuntijana ESR:n rahoittamassa Digitaidot kuntoon matkailuyrityksissä -hankkeessa.