Hybridiyrittäjyys tuo turvallisuutta ja toisaalta myös vapautta: ”Kun on useampi jalka, niin aina joku kantaa” | @SeAMK-verkkolehti

Hybridiyrittäjyys tuo turvallisuutta ja toisaalta myös vapautta: ”Kun on useampi jalka, niin aina joku kantaa”

#

Liiketoimintaosaaminen ja ylipäätään yrityksen taloudesta huolehtiminen lisää yrityksen toiminnan ennustettavuutta ja niiden voi todeta myös luovan varmuutta yrittämiseen, vaikka yritystoiminta ei olisikaan ainoa toimeentulon lähde. Liiketoiminnan kannattavuudesta huolehtiminen on tärkeää myös hybridiyrittäjälle. Hybridiyrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyden ja jonkun toisen toimeentulomuodon, kuten esimerkiksi palkkatyön tai opinto- tai hoitovapaan yhdistämistä.

– Vaikka hybridiyrittäjällä onkin myös toinen tulonlähde, eikä paine saada yrittäjyydestä tuloa ole ihan niin iso kuin pelkästään yrittäjänä toimivalla, ennustettavuuteen ja seurantaan kannattaa suhtautua mielestäni aivan samalla tavalla kuin päätoimisessa yrittäjyydessä, Aila Hemminki, Seinäjoen ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, toteaa.

– Hinnoittelu, kassavirran seuranta, asiakassegmentin tarkka valinta ja markkinoinnin suuntaaminen sinne, mihin se kuuluu, siinä on yksinkertaiset, hyvät lähtökohdat suunnittelulle, hän jatkaa.

Hemminki työskentelee vastuullisen liiketoiminnan ja yritysten omistajanvaihdosten parissa ja omaa monipuolisen uran, ensin pitkään kauppiaana ja sittemmin hän on yhdistänyt palkkatyön yrittäjyyden kanssa. Hän toteaa ostaneensa, kasvattaneensa ja myyneensä yrityksen, jonka jälkeen hän ryhtyi opiskelemaan ja työskenteli konsulttina, josta sitten jatkoi palkkatyöhön sekä yrittäjäksi yhtäaikaisesti.

– Konsulttina työskennellessäni huomasin, että olen huono kehumaan ja markkinoimaan itseäni, joten päätin että etsin kuitenkin palkkatyötä. Päädyin Etelä-Pohjanmaan Yrittäjille omistajanvaihdosasiantuntijaksi, ja nautin yrittäjien kanssa työskentelystä. Nyt olen toista vuotta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa saman asian parissa ja vielä laajemminkin asiantuntijana, nautin, että on paljon kaikenlaista ja minulla on kuitenkin myös edelleen oma yritys.

Talouden näkökulmasta Hemminki vinkaa, että rahoituksen hankkimista ei kannata pelätä, vaikka aluksi voikin aloittaa omilla tavaroilla ja laitteilla. Hän jatkaa, että yrityksen tulot ja menot sekä henkilökohtaiset tulot ja menot kannattaa pitää erillään.

– Merkitse aina ylös kaikki kulut, että näet, mikä on mitäkin, mikä on järkevää, mikä on kannattavaa, mistä pitää luopua ja mitä pitää lisätä tai pitääkö jotain kenties muuttaa täysin. Lukuja ei kannata kaunistella, hän jatkaa.

Turvallista ja yhteiskunnallisesti vastuullista

Hemminki kertoo, että hänelle itselleen tärkein innoittaja palkkatyössä talouden näkökulmasta on eläkekertymän vaikutus.

– Olen maksanut YEL-vakuutusta 30 vuotta, ja kohtuu paljonkin, mutta se kerryttää eläkettä melko hitaasti. Palkkatyön eläkekertymä kasvaa paljon nopeammin.

– Myös turvallisuus ja yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta on tässä taustalla, eli talouden näkökulmasta minulla on sijoitustoimintaa, yritystoimintaa ja palkkatyötä. Tämä tuo turvallisuutta ja toisaalta myös vapautta, kun ei ole riippuvainen yhdestä toimeentulomuodosta. Kun on useampi jalka, niin aika joku kantaa, Hemminki toteaa.

Hyvinvoiva hybridiyrittäjä –hanke on Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä Työterveyslaitoksen yhteistyössä toteutettu ja sen rahoittajana toimii Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeessa rakennetaan nykyaikaisen työelämän hyvinvointikompassia yksilöille, joiden työelämä rakentuu erityyppisistä elementeistä. Hanke toteutetaan 1.10.2020-31.1.2023. Hankkeen puitteissa on nauhoitettu myös kolmen podcastin sarja, joista ensimmäinen keskittyy tämän artikkelin aiheeseen eli talouteen ja haastateltavana on Aila Hemminki. Podcastin muiden jaksojen teemat ovat hyvinvointi ja hybridiyrittäjän ura ja identiteetti. Kaikki podcast jaksot sekä niihin liittyvät artikkelit löytyvät hankkeen verkkosivuilla.

Saija Råtts
Lehtori
SeAMK

Artikkelin kirjoittaja toimii Hyvinvoiva hybridiyrittäjä -hankkeessa asiantuntijana.