Toimintaa valmistavan teollisuuden yritysten ja yritysverkostojen parissa – DigiNet-hanke | Julkaisut @SeAMK

Toimintaa valmistavan teollisuuden yritysten ja yritysverkostojen parissa – DigiNet-hanke

Emmi Tuurinkoski: Tervetuloa kuuntelemaan DigiNetin podcastia digitalisaation merkityksestä valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. Tänään esitellään lyhyesti Digitalisoituvat yritysverkostot eli DigiNet -hanke, jota toteuttavat Vaasan yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Olen Emmi Tuurinkoski ja toimin DigiNet -hankkeessa projektipäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Kanssani studiossa on Vaasan yliopiston nuorempi apulaisprofessori ja projektipäällikkö Anni Rajala, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tutkijayliopettaja ja dosentti Sanna-Joensuu-Salo. Lämpimästi tervetuloa!

Aloitetaan sillä, mikä DigiNet hanke on. Sanna, mikä hankkeessa tehdään?

Sanna Joensuu-Salo: DigiNet eli digitalisoituvat yritysverkostot -hanke keskittyy yritysten digitalisoitumiseen erityisesti verkoston tasolla ja pk-yritysten näkökulmasta. Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset valmistavan teollisuuden yritykset ja yritysverkostot.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yritysten digitalisoitumista. Tavoitteena on siis tietoisuuden lisääminen pk-yritysten mahdollisuuksista digitalisoida liiketoimintaprosesseja, informoida pk-yrityksiä sen edellytyksistä, hyödyistä, haasteista ja käytännöistä. Lisäksi tavoitteena on suunnitella ja ideoida työkalujen ja alustojen hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä ja nostaa digitalisoitumisen tasoa Etelä-Pohjanmaalla.

Tämä hanke keskittyy erityisesti yritysverkostojen digitalisoitumiseen. Alueella on ollut paljon hankkeita koskien pk-yritysten digitalisaation kehittämistä yleisellä tasolla, mutta verkostonäkökulmaa ei ole aikaisemmin huomioitu. Valmistavan alan kk-yritykset toimivat usein alihankkijayrityksinä ja näiden yritysten huomioiminen digitalisoitumisen näkökulmasta verkostotasolla on tärkeää.

Emmi Tuurinkoski: Anni, mitä tässä hankkeessa käytännössä tehdään?

Anni Rajala: Hanke rakentuu neljästä työpaketista.

Työpaketti 1 Pitkälle digitalisoituneen case-yritysverkoston tarkastelu ja tiekartan muodostaminen
Työpaketin tarkoituksena on herättää alueella kiinnostusta yritysverkostojen digitalisaation mahdollisuuksista ja osoittaa verkostojen digitalisoitumisen tarve kilpailukyvyn ja menestymisen kannalta. Tiedon levittäminen ja yritysten mielenkiinnon herättäminen on suuressa osassa.

Työpaketti 2 Interaktiiviset työpajat pk-yrityksille digitalisoitumisen kehittämiseksi sekä yritys- että yritysten välisellä tasolla
Työpajoja järjestetään E-P:n eri alueilla, joihin tavoitellaan yrityksiä eri toimialoilta. Työpajoissa kartoitetaan mitä yritystenvälisiä prosesseja heidän olisi mahdollista digitalisoida ja miten. Pyrkimyksenä on tukea laajasti alueen yritysten tietoisuutta, valmiuksia ja käytännön digitalisoitumista. Lisäksi luodaan kohderyhmälle suunnattuja artikkeleita ja podcasteja.

Työpaketti 3 Kehittämissuunnitelman luominen toimitusketjujen digitalisoitumiselle pilottiverkostolle
Valitaan 2-3 pilottiverkostoa, joille luodaan kehittämissuunnitelma toimitusketjujen digitalisoitumiselle. Tavoitteena on aktivoida 20–30 eteläpohjalaista valmistavan teollisuuden toimitusketjuihin kuuluvaa yritystä kehittämään digitaalisia valmiuksiaan erityisesti erilaisten integraatio- ja yhteistyöalustojen hyödyntämisessä.

Työpaketti 4 Verkoston digitalisoitumisen tason arvioinnin testi
Työpaketin konkreettisena tuloksena syntyy avoin, verkossa toimiva testi, jonka avulla yritykset voivat itsenäisesti arvioida oman verkoston tilaa, saada palautetta sekä löytää selkeät kehittämisen kohteet.

Emmi Tuurinkoski: Kiitoksia Anni ja Sanna! Tulevissa DigiNetin podcasteissa tuomme käytännönläheisesti esiin yritysverkoston digitalisoitumiseen liittyviä teemoja. Ja kiitos kun kuuntelit SeAMKin ja Vaasan yliopiston toteuttamaa Digitalisoituvat yritysverkostot -DigiNet hankkeen podcastin, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston tuella.