Uusia toisen asteen väyläopiskelijoita aloittamassa opinnot SeAMKissa tammikuussa | @SeAMK-verkkolehti

Uusia toisen asteen väyläopiskelijoita aloittamassa opinnot SeAMKissa tammikuussa

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.

Ammatillinen toisen asteen väylä

Ammatillisen toisen asteen väyläopinnot on tarkoitettu SeAMKin yhteistyöoppilaitosten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tutkinto-opiskelijoille. Väyläopintoihin pääseminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta Opiskelu ammattikorkeakoulussa (2 op) -verkko-opintojaksosta. Väyläopinnoiksi voi valita sen alan opintoja, joita opiskelija opiskelee ammatillisella toisella asteella. SeAMKin kaikkiin tutkinto-ohjelmiin on tarjolla 30 op:n väyläopintosuunnitelma, jonka suorittamalla hyvillä arvosanoilla, saa opiskelija erillishakukelpoisuuden tutkinto-ohjelmaan.

Tänä syksynä pääsykokeen selvitti yhteensä seitsemän Sedun ja EP:n opiston opiskelijaa. Uudet väyläopiskelijat aloittavat opintonsa restonomi-, agrologi, ja sosionomiväylissä tammikuun alussa.

Lukioväylä

Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke laitettiin liikkeelle juuri ennen kesälomille lähtöä. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun lisäksi ESR-rahoitteisessa hankkeessa on mukana neljä maakunnan lukiota Alajärveltä, Kauhajoelta, Kauhavalta ja Seinäjoelta.

Lukioväylässä opiskelijalle tarjotaan 15 op laajuinen, ennalta määrätty tutkinto-ohjelmakohtainen opintopaketti, jo lukion aikana. Lukioväylän opintojen suorittaminen hyvillä tiedoilla (painotettu keskiarvo 3) sekä lukion päättötodistus, antavat opiskelijalle erillishakukelpoisuuden SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi, ilman yhteishakua ja valintakokeita. Opiskelija voi ilmoittautua yhteen väylään lukio-opintojensa aikana ja lukioväylän opintoaika on sama kuin lukion opintoaika.

Tammikuussa alkavia lukioväyliä lähtee pilotoimaan yhdeksän opiskelijaa, joista seitsemän tradenomiväylään (jossa mahdollisuus valita joko liiketalous tai urheiluakatemialaisille suunniteltu erikoisväylä) ja kaksi bio- ja elintarviketekniikan insinööriväylään.

Hankkeen aikana on tavoitteena vielä suunnitella ja pilotoida lukioväylä sekä sosiaali- ja terveysalalle, että tekniikan alalle. Lukiokyselyssä kumpikin ala osoittautui opiskelijoita kiinnostavaksi. Näillä aloilla on myös selkeästi osaamisvajetta maakunnassa, joten lukiolaisten joustava siirtyminen jatko-opintoihin sekä jääminen omaan maakuntaan ovat osaltaan auttamassa osaavan työvoiman saannissa tulevaisuudessa.

Tiina Hietala
projektipäällikkö
Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke

Essi Hauta
TKI asiantuntija
Lukiosta väylä korkeakouluun -hanke

ESR-rahoitteisessa Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisille uusi väylä korkeakouluun. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat lukiot kehittävät opiskelijoiden ohjaustyön tueksi uuden jatko-opintojen ohjausmallin.