Työuran rakentaminen alkaa jo opiskeluaikana | @SeAMK-verkkolehti

Työuran rakentaminen alkaa jo opiskeluaikana

kategoria: 2018, Muut artikkelit

Työelämän kannalta tärkeitä verkostoja yrityksiin ja eri alojen asiantuntijoihin pitää rakentaa jo opiskeluaikana. Se tarkoittaa aktiivista osallistumista yritysprojekteihin, mahdollisesti kansainväliseen vaihtoon lähtemistä ja ennen kaikkea panostamista laadukkaaseen työharjoitteluun. Tämä oli keskeisin viesti SeAMKin alumneilta nykyisille opiskelijoille syksyllä 2017 tehdyssä alumnikyselyssä. Kyselyn tavoitteena oli saada alumneilta näkemyksiä ja kokemuksia opinnoista, uraohjauksesta ja urasuunnittelusta sekä työllistymiseen ja työuraan liittyvistä asioista.

Asennetta ja aktiivisuutta

Kun opiskelee hyvällä asenteella ja osallistuu aktiivisesti annettuihin tehtäviin ja projekteihin, saa todennäköisesti hyviä referenssejä ja suosittelijoita tulevaa työnhakua ajatellen. Kaikki yhteistyö oikeiden yritysten ja työelämän kanssa nähtiin arvokkaaksi ja sitä olisi toivottu opiskelujen aikana vieläkin enemmän kaikilla koulutusaloilla. Kansainvälisessä vaihdossa alumneista oli ollut vain viisi, mutta heistä neljän vastaajan osalta vaihtojaksolla oli ollut keskeinen merkitys heidän tulevaan työuraansa. Usea ei vaihdossa ollut totesikin, että olisi pitänyt lähteä jo pelkästään kielitaidon kehittämisen kannalta.

Eniten alumnit toivat kuitenkin esiin työharjoittelujaksojen ja niiden mukanaan tuomien verkostojen merkitystä ammattitaidon ja tulevan uran kannalta. Työharjoittelulla oli ollut lähestulkoon kaikkien osalta suuri vaikutus valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja tulevaan uraan. Alumnit nostivat esiin myös useita työelämän kannalta tärkeitä taitoja, joita pitäisi voida kehittää kaikkien alojen opinnoissa. Näitä olivat: vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot, kirjoittamisen taito, kielitaito, tiedonhaun taito sekä perustiedot markkinoinnista ja taloushallinnosta.

Palaute tärkeää

SeAMKin uraohjauksen kehittämiseksi resursseja tulisi kyselyn perusteella suunnata erityisesti laadukkaiden työharjoittelujaksojen mahdollistamiseen, yritysyhteistyöhön projektien muodossa sekä opiskelijoiden työelämäverkostojen rakentamiseen jo opintojen aikana. Mahdollisuus henkilökohtaisiin uraohjauskeskusteluihin olisi monelle opiskelijalle tärkeä tuki opintojen etenemiseen ja työllistymiseen. Sitä tarvitsevat etenkin ne opiskelijat, jotka ovat vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen tai jotka eivät vielä ole varmoja siitä, mihin haluaisivat työllistyä. Monelle opiskelijalle tuleva ura on selvillä jo opiskelupaikkaa hakiessa. Kuitenkin myös nämä opiskelijat tarvitsevat kannustusta ja rakentavaa palautetta opettajiltaan. Siten autetaan opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuudet ja mahdolliset kehittämisen kohteet tulevaa työelämää ajatellen.

Helena Hannu
yrityspalvelupäällikkö, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lue koko raportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-81-6