Seinäjoki ja suomalaisuus tutuksi maahanmuuttajille | @SeAMK-verkkolehti

Seinäjoki ja suomalaisuus tutuksi maahanmuuttajille

kategoria: 2021, Muut artikkelit, TKI

Huhtikuussa alkanut SeAMKPro-projekti Elämää Suomessa 2 on saatu päätökseen. Projektityöryhmän tehtävänä oli tuottaa toimeksiantajalleen, ESR-rahoitteiselle Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hankkeelle, videomateriaalia, jota voitaisiin käyttää maahanmuuttajien opetusmateriaalina. Videoiden aiheina olivat jokapäiväiset asiat, joita Suomessa asuva saattaa kohdata elämässään. Niissä käsiteltiin kokouskäytänteitä, puhelinliittymän avaamista, suomalaisia juhlapyhiä, sekä työsopimuksen läpikäyntiä ja allekirjoittamista. Lisäksi projektityöryhmä kuvasi videon Seinäjoen kaupungista, jossa tarkoituksena oli esitellä kaupunkikuvaa. Kuvauspaikoiksi valikoituivat esimerkiksi Lakeuden Ristin kirkko, keskusta-alue, sekä Seinäjoen vesistöalueita.

Työnantajaja ja työntekijä tekemässä työsopimusta.
Kuva 1. Työsopimuksen läpikäymistä. Kuvassa Andres Mendez (vas.) ja Niko Ekola.

Samaan aikaan myös henkilöstöpalveluyritys Amiko oli tekemässä työhaastatteluvideota, joten päätettiin tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Projektiryhmän tehtävänä oli toimia avustavana henkilökuntana videon kuvauksissa sekä kääntää videoiden tekstitys englanniksi.

Projektityöryhmä koostui kolmesta jäsenestä. Projektipäällikkönä toimi Jaakko Ritari, sihteerinä, kuvaajana ja editoijana Jaakko Viljanen. Niko Ekola toimi työryhmän jäsenenä ja näytteli useammalla videolla. Muina näyttelijöinä toimivat Miika Löytynoja, Henni Välimaa, Jani Koivukangas, sekä Andres Mendez.

Kuva 2. Projektiryhmä kokoustilassa.
Kuva 2. Puheenjohtaja aloittamassa äänestystä. Kuvassa Jani Koivukangas (vas.) Jaakko Ritari, Niko Ekola, Henni Välimaa.

Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata hankkeen edustaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun hanketyöntekijä, Päivi Uitti, on tyytyväinen projektiryhmän tekemiin videoihin. Sekä videoiden tekstisisältö, ympäristöt että sanaton viestintä antavat monipuolisen kuvan eteläpohjalaisesta puhekielestä työ- ja arkiympäristöissä.

Oppimateriaalia suomen kielen opetukseen

Videoissa on hyvin huomioitu hankkeen näkökulma, esimerkiksi kansainvälisen opiskelijan tai maahanmuuttajan ensivaikutelma kaupungista Seinäjokea kuvaavassa videossa. Tilannevideot sisältävät mukavasti toimintamalleja ja sanastoa, joita jäljittelemällä suomen kieltä opiskeleva oppii asioimaan itse vastaavissa tilanteissa. Videomateriaalia tullaan käyttämään suomen kielen opetuksen oppimateriaalina hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa (SeAMK, Sedu ja Suomen Yrittäjäopisto). Monipuolinen projektiryhmän tuottama materiaali sopii hyvin hieman edistyneemmille opiskelijoille ja opettajat tekevät videoihin tukimateriaalia.

Maisemakuvaa Seinäjoelta.
Kuva 3. Videolla esitellään Seinäjoen alueita. Kuva otettuna Lakeuden Ristiltä.

Hankemaailma tutuksi

Hankkeiden tarjoamat projektiopintomahdollisuudet ovat opiskelijoille erinomainen tilaisuus tutustua hankemaailmaan ja laajentaa omia työelämäverkostojaan. Usean eri alan opiskelijoista koostuva ryhmä parantaa myös tiimityövalmiuksia. Päivi Uitti kehottaisikin hankkeita tarjoamaan rohkeasti niin SeAMKPro-projekteja, opinnäytetöitä kuin pienempiäkin harjoitustöitä opiskelijoille ja kannustaa opiskelijoita aktiivisesti mukaan hankkeisiin ja TKI-toimintaan.

Niko Ekola, opiskelija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Jaakko Ritari
, opiskelija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Marika Toivonen
, lehtori, SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Päivi Uitti
, lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Jaakko Viljanen
, opiskelija, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri