SeAMKin TKI-toiminnan vaikuttavuutta omalla alueella

kategoria: 2017, Muut artikkelit

Korkeakouluille on laissa annettu kahden päätehtävänsä eli opetuksen ja TKI-toiminnan lisäksi aluevaikuttavuuden tehtävä. Aluevaikuttavuus toteutuu ennen kaikkea opetuksen ja TKI-toiminnan kautta monin eri tavoin. Opetuksen aluevaikuttavuutta voidaan parhaiten mitata valmistuneiden määrällä ja heidän sijoittumisellaan oman alueen yritysten ja muiden yhteisöjen palvelukseen. Lisäksi opetus vaikuttaa omalla alueellaan opiskelijoiden alueen yrityksille tekemien opinnäytteiden, harjoittelujen sekä opiskelijaprojektien kautta.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan lopullinen vaikuttavuusmittari olisi selvittää, miten korkeakoulun kanssa toteutetut yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet ovat vaikuttaneet yrityksen kehitykseen. Yrityksen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa moni muukin asia, eikä ole aina yksinkertaista arvioida pelkästään korkeakoulun roolia. Helpompia vaikuttavuusmittareita ovat TKI-toiminnan volyymia kuvaavat mittarit.

Yhteistyötä yli 500 alueen yrityksen kanssa

Vuonna 2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu teki TKI-toiminnan yhteistyötä 504 yrityksen kanssa. Ylivoimaisesti suurin osa näistä on pk-yrityksiä. Lisäksi TKI-yhteistyötä tehtiin 86 julkisen sektorin organisaation ja 59 kolmannen sektorin yhteisöjen kanssa. Kaikkiaan suomalaiset ammattikorkeakoulut olivat viime vuonna tekemisissä 9 061 yrityksen tai muun yhteistyötahon kanssa TKI-toiminnan puitteissa.

SeAMKissa oli viime vuonna 84 ulkopuolista rahoitusta saanutta TKI-hanketta (keskiarvo kaikissa amkeissa 72). Kansainvälisen rahoituksen saaneita hankkeita oli kaikkiaan 18 (keskiarvo kaikissa amkeissa 15). Määrä on ilahduttavasti noussut vuosi vuodelta. Maakuntastrategian mukainen tavoite on ollut kolminkertaistaa kansainvälisten hankkeiden osuus ja tällä tiellä hyvin ollaan. Kaikkiaan näissä TKI-hankkeissa oli mukana noin sata seamkilaista opettajaa ja projektityöntekijää. Tätä määrää on vielä varaa parantaa.

Koulutusvienti käynnistynyt

Koulutusvientikin on päässyt matkaan. Liikevaihto on vasta muutamia kymmeniä tuhansia euroja mutta tämä on hyvä lähtökohta. Viimeisen kahden viikon aikana on koulutusviennin puitteissa SeAMKissa ollut sekä ryhmä kiinalaisia tekniikan alan opettajia että kazakhstanilaisia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia hakemassa uutta oppia, ja lisätilauksia molemmilta asiakkailta odotetaan.

Ainutlaatuinen selvitys SeAMKin aluevaikuttavuudesta talouden näkökulmasta on tulossa. Lokakuussa julkistetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemä selvitys SeAMKin aluetaloudellisista vaikutuksista 25 vuoden ajalta. Selvityksessä on laskettu mm. SeAMKin vaikutukset talouteen, työllisyyteen, väestökehitykseen ja verotuloihin. Mielenkiintoista luettavaa ja todennäköisesti isoja lukuja tiedossa!

SeAMK mukaan varainkeruuseen

Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallitus on päättänyt, että ammattikorkeakoulu lähtee mukaan ensi vuonna varainkeruuseen, mikä on nyt tehty myös mahdolliseksi ammattikorkeakouluille yliopistojen tapaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on varannut 24 M€ vastinrahoitukseen, ja tämä tullaan jakamaan ammattikorkeakouluille siinä suhteessa kuin mitä amkit keräävät itse rahaa. SeAMK tulee käyttämään saamansa varat omien kärkialojensa ja maakunnan elinkeinoelämän kannalta tärkeiden osaamisalojen (mm. ruokaturvallisuus, teollinen internet) edelleen vahvistamiseen. Varainkeruusta toivottavasti saadaan koko maakunnan yhteinen ponnistus!

Teksti:

Elina Varamäki, vararehtori SeAMK