SeAMK-Sedu yhteistyö jatko-opinnoissa | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK-Sedu yhteistyö jatko-opinnoissa

kategoria: 2018, Muut artikkelit

SeAMK-Sedu yhteistyöstä ponnahduslauta jatko-opintoihin

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Koulutusyhtymä Sedu tiivistävät yhteistyötään. Ensi syksystä lähtien Sedun perustutkintoa suorittavalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa SeAMKin tarjoamia korkeakouluopintoja (SILTA-opinnot) jo toisen asteen tutkinnon aikana. Opintotarjonta koostuu pääosin SeAMKin tutkinto-ohjelmien perusopinnoista ja opintotarjonnan laajuus 15-60 opintopistettä (op) alasta riippuen.

Jos opiskelija toisen asteen tutkinnon suoritettuaan siirtyy SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi, hyväksiluetaan hänen suorittamansa korkeakouluopinnot osaksi saman alan tutkintoa. Opinnot voidaan myös sisällyttää Sedun perustutkintoon, jolloin minimoidaan päällekkäisten opintojen suoritus. Suoritettuaan 60 opintopistettä on opiskelija voi hakea SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi ns. erillishaussa, ilman pääsykoetta. Opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi myös yhteishaussa toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

SILTA-opintojen ensimmäinen pilottijakso on jo käynnistynyt, jossa 18 Sedun lähihoitajaopiskelijaa suorittaa viimeisen opintokevään aikana 15op opintokokonaisuuden SeAMKin sairaanhoitajatutkinnosta. Syksyllä kokeiluun lähtee sekä liiketalouden että tekniikan alan opintotarjonnat. Merkonomi-opiskelijoille tulee tarjolle laaja 60op kokonaisuus, jonka suorittamalla opiskelijalla on mahdollisuus tutkinto-opiskelijaksi tullessaan siirtyä suoraan 2. vuosikurssin tradenomiopiskelijaksi SeAMKissa. Tekniikan alan opiskelijoille suunnataan perusopintojen lisäksi matemaattisiin ainaisiin valmentavia opintojaksoja. Agrologiopinnoista tulee tarjolle yksittäisiä opintojaksoja jo tulevana syksynä, mutta itse pilottijakso toteutetaan vasta keväällä 2019.

Lisätietoja:
Tiina Nieminen
projektipäällikkö, tiina.nieminen(at)seamk.fi
Asko Ojanperä
projektivastaava Sedu, asko.ojanpera(at)sedu.fi

SILTA-opintotarjontaa on suunniteltu osana ESR-rahoitteista Tie-tulevaisuuteen-hanketta.
https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/nivel-hanke-esr