Kansainvälistymässä opiskelijakonferenssin kautta | @SeAMK-verkkolehti

Kansainvälistymässä opiskelijakonferenssin kautta

kategoria: 2018, Muut artikkelit

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat ovat aktivoituneet uudella tavalla kansainvälistymisen areenoilla. Jo kahtena peräkkäisenä vuonna opiskelijat ovat ottaneet osaa alan vuosittaiseen BOBCATSSS-konferenssiin.

Salmela_ Kansainvälistymistä opiskelijakonferenssin kautta_kuva1.jpg

Tapahtumasta erityisen opiskelijan näkökulmasta tekee se, että kyseessä on opiskelijoiden opiskelijoille järjestämä tieteellinen konferenssi. Opiskelijoiden lisäksi tapahtumaan osallistuu alan lehtoreita ja professoreja eri maista. Tarkoituksena on harjoitella tieteelliseen konferenssiin osallistumista, esitelmien pitoa, postereiden esittelyä sekä työpajoihin osallistumista. Isossa roolissa on luonnollisesti verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa. BOBCATSSS on omiaan madaltamaan kynnystä tieteellisiin tapahtumiin osallistumiseen, kansainvälistymiseen sekä omien kehittämis- ja tutkimusprojektien tulosten levittämiseen. Esitelmien ja työpajojen lisäksi vapaampi iltaohjelma ja kiertokäynnit kuuluvat konferenssin luonteeseen. Tapahtuma on myös räätälöity opiskelijabudjettiin sopivaksi, joten isoja taloudellisia satsauksia se ei vaadi.

Salmela_ Kansainvälistymistä opiskelijakonferenssin kautta_kuva2.jpg

Konferenssia järjestetään Euroopan eri maissa EUCLID: n eli eurooppalaisen kirjasto- ja informaatiotieteen opetuksen ja tutkimuksen yhdistyksen tuella. Vuonna 2017 konferenssi järjestettiin Tampereella ja 2018 Latviassa ja tähän ”Power of Reading” teemaiseen konferenssiin otti osaa kymmenkunta mkiti17-ryhmän opiskelijaa SeAMKista. Osallistumisesta tehdyissä oppimispäiväkirjoissa kuvastuivat hyvin opiskelijoiden monipuoliset oppimiskokemukset:

”Kannattiko lähteä? Vastaus on ehdottomasti kyllä. Reissu vahvisti rohkeutta puhua englantia ja huomasin, että oma englannin kielen taito on riittävä, kun vain uskaltaa puhua. Luentoja ja workshoppien lisäksi tärkeään asemaan nousee mielestäni vapaa-ajan toiminnot ja pitkät lounas- ja kahvitauot, jolloin oli mahdollisuus keskustella muiden kanssa. Uusia kontakteja saimme runsaasti, on hienoa, kun tietää useita henkilöitä, joilta voi jatkossa kysyä vinkkejä informaatioalan asioihin. Uusia ideoita monen asian suhteen tuli runsaasti.” (Maria)

”Mielestäni seminaarissa saa, mm. esitysten kautta, myös mielikuvaa, minkä tyyppisiä opintoja, painotuksia tai työskentelytapoja eri osallistujamaissa on. Tämä on mielestäni myös yksi seminaarien anneista.” (Noora)

”Bobcatsss-tapahtuma oli itselleni kiinnostava paitsi luentojen niin myös verkostoitumisen näkökulmasta. Tein myös omaa opiskeluani ja esiintymistilanteita sekä mahdollisia tapahtumien järjestämisiä varten huomioita ja muistiinpanoja.” (Stiina)

BOBCATSSS-konferenssi järjestetään jälleen 22. – 24.1.2019 Kroatian Osijekissa teemalla ”Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation”. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua sekä konferenssivieraina tai lähettää oma ehdotuksensa esitelmästä, posterista, työpajasta tai PechaKucha-esitelmästä. Reissuun jo ilmoittautunut innokas alan opiskelijoiden joukko, mutta mukaan mahtuu myös uusia innokkaita kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Teksti ja kuvat:

Satu Salmela, lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lainaukset mkiti opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista heidän luvallaan.