Henkilöstövaihdossa Hollannissa | @SeAMK-verkkolehti

Henkilöstövaihdossa Hollannissa

Isossa Fontysin ammattikorkeakoulussa, jossa on noin 40 000 opiskelijaa ja 5000 henkilökunnan jäsentä, tehdään viestintää ja markkinointia isolla volyymilla. Viestinnässä ja markkinoinnissa työskentelee yhteensä noin 50 henkilöä koko organisaatiossa.

Kävin tutustumassa Fontysin viestintään ja markkinointiin pääasiassa Venlon kampuksella, mutta pääsin vierailemaan lyhyesti myös Eindhovenissa. Venlossa, jossa on noin 4200 opiskelijaa, työskentelee 8 henkilöä viesmar-tiimissä. Osa myös toimii luennoitsijoina.

Venlo sijaitsee lähellä Saksan rajaa, ja kampuksella suurin osa opiskelijoista onkin saksalaisia. Venlon kampuksella voi opiskella liiketalouden ja tekniikan alaa. Lisäksi kampuksella järjestetään opettajakoulutusta. Koulutusta järjestetään hollanniksi, saksaksi ja englanniksi.

Kansainväliseen markkinointiin panostetaan

Kansainväliseen markkinointiin panostetaan Venlossa. Potentiaalisia opiskelijoita tavoitetaan ulkomailla messuilla, joihin osallistutaan aktiivisesti. Esimerkiksi yksinään Saksassa käydään kuudessa eri messutapahtumassa vuoden aikana.

Kohdemaat on jaettu luokkiin A, B, C ja D. Tärkeimpiä A- ja B-luokan maita on noin 15 (esim. Bulgaria, Saksa, Indonesia). Näille maille on määritetty maavastaavat, jotka tekevät markkinointia erityisesti näihin maihin, muun muassa messuja ja kouluvierailuja.

Hakijoille järjestetään paljon myös erilaisia tutustumispäiviä ja -viikonloppuja kampuksella. Tutustumiseen kuuluu olennaisena osana myös kaupunkiin tutustuminen.

Kohdemaihin tehdään messujen ja kouluvierailujen lisäksi myös digitaalista markkinointia. Hakumarkkinoinnissa käytetään esimerkiksi videoita, joita tekevät markkinoinnin työntekijät, opiskelijat ja videotoimistot.

Kokemus avasi uusia näkökulmia

Vierailuni aikana olleet tapaamiset olivat suurimmaksi osaksi keskusteluja, jossa vaihdettiin näkökulmia ja keskusteltiin eri toimintatavoista puolin ja toisin.

Koen, että sain vierailusta paljon uusi näkökulmia omaan työhön. Esimerkiksi kansainväliseen markkinointiin sain hyviä vinkkejä, joita mekin SeAMKin markkinoinnissa voisimme hyödyntää.

Lisäksi sain tutustua mahtaviin ihmisiin sekä uuteen kulttuuriin ja maahan, jossa en ollut aiemmin käynyt. Suosittelen kaikille lähtemistä henkilöstövaihtoon!

Kirjoittaja:

Sofia Niemelä / SeAMK Viestintä ja markkinointi