Uusia yhteyksiä Baltiaan

SeAMK Elintarvike ja maatalous luo aktiivisesti uusia suhteita Baltian maihin. 12. tammikuuta tavattiin vanhoja tuttuja ja uusia kontakteja Latvian maatalousyliopistolla, joka sijaitsee Jelgavan kunnassa noin 45 km päässä Riikasta.

Suunnitteilla kansainvälinen intensiivikurssi

Vierailun aikana tavattiin muun muassa yliopistopartnereita Latviasta ja Liettuasta, joiden kanssa suunnitellaan yhteistä intensiivikurssia liittyen maatalouden vesistönsuojeluun. Intensiivikurssin toteuttamiseen osallistuvat SeAMK:n lisäksi Latvia University of Agriculture (LLU) sekä Utena University of Applied Sciences (Utena UAS) Liettuasta. Intensiivikurssin toteuttamiselle haetaan apurahaa NordPlus Higher Education-rahoitusohjelmasta ja päätös rahoituksesta selviää kevään aikana. Mahdollisesti rahoituksen saava viikon mittainen intensiivikurssi tulee vapaavalintaiseen opintotarjontaan maatalouden koulutusohjelmaa suorittaville opiskelijoille, joita kiinnostaa syventää tietojaan maatalouden vesistönsuojelusta ja hallinnasta. Kurssin on suunniteltu toteutettavaksi huhtikuussa 2018 Latvian maatalousyliopistolla ja sen järjestää NordPlus Network Rural Water Protection-hankkeen verkosto, joka koostuu yllämainituista korkeakouluista.

Elina%20Puska_Uusia%20yhteyksiä%20Baltiaan_NordPlus%20verkosto.jpg
Kuva 1: NordPlus Network Rural Water Protection-verkostokokouksen jäseniä vasemmalta oikealle Jelena Zagorska LLU, Elina Puska SeAMK, Ainis Lagzdins LLU, Grazina Stasiulioniene Utena UAS, Sigita Steiblyte Utena UAS sekä Antti Pasila ja Jukka Lähteenkorva SeAMK. Kuvaaja: Risto Lauhanen SeAMK

Moderni elintarvikelaboratorio

Vierailun aikana tutustuttiin myös Latvian maatalousyliopiston Elintarviketekniikan yksikön noin vuosi sitten valmistuneisiin tiloihin. Käytössään heillä oli hienot ja uudet laitteistot, joilla opiskelijat pääsevät kokeilemaan ja testaamaan elintarvikekehitystyön monipuolisia prosesseja.

Elina%20Puska_Uusia%20yhteyksiä%20Baltiaan_%20Vatsalaukku.jpg
Kuva 2: Laboratorioon rakennetun ihmisen keinotekoisen ruuansulatusjärjestelmän toiminnot herättivät mielenkiintoa. Kuvaaja: Elina Puska SeAMK

Yhteistyötä yli Baltian ja Pohjoismaiden rajojen

Uusia verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia kartoitettiin samalla vierailukerralla myös seminaarissa, jonka otsikko ”Networking and Educational cooperation over Baltic borders – Water protection, food and forestry” kokosi alleen FLENN-verkoston (elintarvikeosaamisen koulutusvientiverkosto), maa- ja metsätalouden sivuvirtojen sekä ERIAFF-verkoston (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) toimintojen esittelyn aiheesta kiinnostuneille uusille yhteistyökumppaneille. Baltian alue on hedelmällistä maaperää korkeakoulujen yhteistyölle, sillä asioista ollaan kiinnostuneita ja halu laajentaa yhteistyökumppaniverkostoja on suuri. Yhteisten kansainvälisten projektien käynnistymistä odotetaankin siis lähitulevaisuudessa.

 

Elina%20Puska_Uusia%20yhteyksiä%20Baltiaan_LOGO%20Nordplus_Higher_Education_RGB_EN.png

Kuva 3: Rahoittajan logo

Teksti:

Elina Puska, NordPlus Network Rural Water Protection-hankkeen koordinaattori ja tilaisuuden järjestäjä, SeAMK Elintarvike ja maatalous