KIERTOTALOUS - mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle | @SeAMK-verkkolehti

KIERTOTALOUS - mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle

Projekti on alkanut SeAMKissa ja yliopistokeskuksessa

Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle -projektin tavoitteena on parantaa seudullisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla edistämällä uusien verkostojen ja yritysekosysteemien syntymistä sekä tukemalla menestyksellisiksi todettujen kiertotalousmallien käyttöönottoa. Projektin päätavoitteena on tukea seuduilla toimivia pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden pyrkiessä ylittämään tavanomaisia kiertotalouteen siirtymisen esteitä.

Projekti tarjoaa alustan ja asiantuntija-apua, joilla puurakennusteollisuuden piirissä toimiville pk-yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Alusta mahdollistaa synergioiden ja täydentävän osaamisen löytämisen laajemmalta alueelta, jolloin siirtyminen kiertotalouteen on helpompaa.

Projekti toteutetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Suomalaiset partnerit ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimiva Tampereen teknillisen yliopiston kaupunkilaboratorio ja Yrkeshögskolan Novia Vaasasta. Ruotsista projektiin osallistuu Uumajan yliopisto.

Projekti on jaettu erilaisiin tehtäväpaketteihin, joita ovat mm. uudet tekniset ratkaisut ja liiketoimintamallit sekä rakennusten elinkaari. Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä Tampereen teknillinen yliopiston kanssa tehtäväpaketin, jonka tavoitteena on lisätä yritysten tietotaitoa uusista teknisistä ratkaisuista. Tehtäväpaketin päävastuu on TTY:llä.

Puutuote- ja puurakennusalojen yrityksiä toivotaan mukaan projektin toimintaan. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä projektin työntekijöihin. Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/kiertotalous-uusia-mahdollisuuksia-puurakennusteollisuudelle

CE Wood -projektin päärahoittaja on Botnia Atlantica –ohjelma. Insinööri Mikko Nevala aloitti SeAMKissa projekti-insinöörinä huhtikuun puolessa välissä ja FT Virpi Palomäki TTY:llä projektipäällikkönä huhtikuun alussa. SeAMKista mukana hankkeessa on myös DI Paula Lehtisaari tekniikan yksiköstä ja TTY:ltä professori Ari Hynynen.

Teksti:

Mikko Nevala
projekti-insinööri SeAMK

Lisätiedot:
mikko.nevala(a)seamk.fi
virpi.palomaki(a)tut.fi
paula.lehtisaari(a)seamk.fi
ari.hynynen(a)tut.fi