Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU lisää bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Samalla EU vähentää riippuvuutta maailman kriiseistä fossiilisten öljyvarojen ehtyessä. Kivihiilestäkin tullaan vähin äänin luopumaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjausten mukaisesti.

Bioenergian tuotannon ja käytön lisäämistavoitteet ovat edellyttäneet alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostamista. Ammattikorkeakouluilla on ollut nopea kyky reagoida uusiin tutkimusaiheisiin. Ruokakärjen jälkeen energia on yksi SeAMKin painoaloista.

SeAMKin bioenergiahanketyö alkoi Tuomarniemellä vuonna 2005, kun ilmeni tarvetta eteläpohjalaiselle bioenergian tuotannon ja käytön kehittämishankkeelle.

Tuloksellinen hanketyö jatkuu metsäkeskuksen ja Vaasan yliopiston kanssa. Aluetason tutkimustulokset ovat olleet varmalla pohjalla, kun tuloksia on esitetty tieteellisissä sarjoissa. Tuloksia on luonnollisesti välitetty alueen toimijoiden käyttöön suomenkielisinä. Metsäkeskus ja SeAMK ovat yhdessä järjestäneet alan opintomatkoja mm. Itävaltaan ja Viroon.

Useita hankkeita meneillään

Tällä hetkellä on käynnissä metsäkeskuksen ja SeAMKin Lämpöyrittäjyyden kasvun lähteet –hanke Manner-Suomen maaseutuohjelmassa. Vaasan ja Helsingin yliopistojen kanssa käynnissä oleva tuorehakkeen logistiikkahanke kehittää tuoreen puun polttoa, jossa Kauhavan malli jalkautuu Suomeen.

Botnia Atlantica –ohjelman BioHub -hanke luo uusia liiketoimintatapoja metsäbiomassojen toimitusketjuissa ja energiapuuterminaaleissa. LUKE Kokkola johtaa hanketta. Ruotsin maatalousyliopisto (SLU) ja Vaasan yliopisto ovat hankkeessa mukana.

Lapuan Thermopolis Oy:n, Suomen metsäkeskuksen ja SeAMKin VISU –Lämmöstä liiketoimintaa –hanke on viimeisin kansainvälinen avaus Manner-Suomen maaseutuohjelmassa. Kansainvälinen hanke mm. jalkauttaa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen kehittämää lämpöyrittäjyyden mallia Viroon.

Risto Lauhanen ja Antti Pasila, SeAMK Ruoka sekä Jussi Laurila Suomen metsäkeskus