Hakutulokset haulle ”TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa” | @SeAMK-verkkolehti

TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa

...jälkikäyttöratkaisuja. TURNEE sai yli miljoonan rahoituksen ”Metsät turvemailla –ratkaisuja päästöjen hallintaan ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE)” –hanke sai maa- ja metsätalousministeriöltä enintään 1 170 400 euron kokonaisrahoituksen....

seamk.fi TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa

TURNEE-hankkeen maastokausi alkoi Soinissa

...tuotantoalueen kasvihuonekaasupäästöt ja vesistövaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi. Maastossa tehtävät mittaukset ovat tärkeitä hankkeessa. TURNEElla Soinissa TURNEE-hankkeen tutkimusryhmä teki maastontiedusteluja Soinissa huhtikuussa samalla, kun Sanna Marinin (sd) hallituksen...

seamk.fi TURNEE-hankkeen maastokausi alkoi Soinissa

TURNEE-hanke syysturneella

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni –tutkimusohjelman TURNEE-hankkeessa tutkitaan metsien roolia turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjen hillinnässä. TURNEE-hankkeessa tutkitaan sekä suonpohjien metsityksen että metsäojitettujen soiden ennallistamisen...

seamk.fi TURNEE-hanke syysturneella

Suometsien hoito valinkauhassa

...tutkimus keskittyykin ilmasto- ja hiilikysymyksiin. Hyvä esimerkki tästä on maa- ja metsätalousministeriön päärahoittama TURNEE-hanke, joka tutkii mm. käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden kokonaisilmastovaikutuksia. Kunnostusojitukset vähentyneet Vuosikymmenet Suomen metsäkeskus...

seamk.fi Suometsien hoito valinkauhassa

Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni -tutkimusohjelman TURNEE-hankkeen koealojen perustaminen alkoi kesäkuun puolivälissä Etelä-Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto johtaa koetoimintaa, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoululla on kenttävastuu Etelä-Pohjanmaalla ja sen...

seamk.fi Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi 

Ruokaketjun on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

...hukassa, kun maailmanpolitiikka on kokenut suuria muutoksia parin viime vuoden aikana. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin, siksi sen aiheuttamiin uhkakuviin voidaan vastata vain yhteistyöllä. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii siten myös asenneilmastonmuutoksen....

seamk.fi Ruokaketjun on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

Tulevaisuuskestävää liiketoimintaa rakentamassa

...Tällä on merkittäviä vaikutuksia ekosysteemeihin, biodiversiteettiin ja sitä kautta ihmiskunnan peruselinolosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnollisesti ulottuvat suoraan myös yritystoimintaan ja aiheuttavat merkittäviä muutoksia ja riskejä, joihin yritysten tulee varautua...

seamk.fi Tulevaisuuskestävää liiketoimintaa rakentamassa

Naarasnevan ilmastomittausasema rakennettiin Soiniin

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni –tutkimusohjelman TURNEE-hankkeen mittausasema rakennettiin Soinin Naarasnevalle 24.-26.8.2021. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR) johtaa koetoimintaa, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoululla on kenttävastuu Etelä-Pohjanmaalla...

seamk.fi Naarasnevan ilmastomittausasema rakennettiin Soiniin

Maatalousmaiden päästöt tarkentuvat uusilla mittauksilla – opintoretki Helsinkiin auttoi ymmärtämään tutkimuksen nykytilannetta

...ja metsätalousministeriön rahoittamissa Nappaa hiilestä kiinni -ohjelman TURNEE- ja UusiSuo-hankkeissa. Hankkeiden välinen liikkuvuus ja toinen toisilta oppiminen on tärkeä osa ohjelman toteutusta. Akateemikko Markku Kulmala ryhmineen otti vastaan SeAMKin kirjoittajat...

seamk.fi Maatalousmaiden päästöt tarkentuvat uusilla mittauksilla – opintoretki Helsinkiin auttoi ymmärtämään tutkimuksen nykytilannetta

Jukolan viestissäkin työasiat mielessä -paljonko suunnistuskengän suohon vajoamisessa syntyy hiilipäästöjä?

...tuo soiden hiilipäästöasia ammatillisesti mietityttämään. Toisaalta myös luonnossa liikkumisen ympäristövaikutuksia arvioidaan suuremmissa kansallispuistoissa. Kasvihuonekaasujen seuranta TURNEE-hankkeessa Maa- ja metsätalousministeriön päärahoittamassa Nappaa hiilestä kiinni...

seamk.fi Jukolan viestissäkin työasiat mielessä -paljonko suunnistuskengän suohon vajoamisessa syntyy hiilipäästöjä?