Hakutulokset haulle ”TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa” | @SeAMK-verkkolehti

TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa

...jälkikäyttöratkaisuja. TURNEE sai yli miljoonan rahoituksen ”Metsät turvemailla –ratkaisuja päästöjen hallintaan ja hiilinielujen kasvattamiseen (TURNEE)” –hanke sai maa- ja metsätalousministeriöltä enintään 1 170 400 euron kokonaisrahoituksen....

seamk.fi TURNEE ilmastonmuutoksen torjumiseksi alkamassa

TURNEE-hankkeen maastokausi alkoi Soinissa

...tuotantoalueen kasvihuonekaasupäästöt ja vesistövaikutukset saadaan mahdollisimman pieniksi. Maastossa tehtävät mittaukset ovat tärkeitä hankkeessa. TURNEElla Soinissa TURNEE-hankkeen tutkimusryhmä teki maastontiedusteluja Soinissa huhtikuussa samalla, kun Sanna Marinin (sd) hallituksen...

seamk.fi TURNEE-hankkeen maastokausi alkoi Soinissa

TURNEE-hanke syysturneella

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni –tutkimusohjelman TURNEE-hankkeessa tutkitaan metsien roolia turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjen hillinnässä. TURNEE-hankkeessa tutkitaan sekä suonpohjien metsityksen että metsäojitettujen soiden ennallistamisen...

seamk.fi TURNEE-hanke syysturneella

Suometsien hoito valinkauhassa

...tutkimus keskittyykin ilmasto- ja hiilikysymyksiin. Hyvä esimerkki tästä on maa- ja metsätalousministeriön päärahoittama TURNEE-hanke, joka tutkii mm. käytöstä poistuneiden turvetuotantoalueiden kokonaisilmastovaikutuksia. Kunnostusojitukset vähentyneet Vuosikymmenet Suomen metsäkeskus...

seamk.fi Suometsien hoito valinkauhassa

Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni -tutkimusohjelman TURNEE-hankkeen koealojen perustaminen alkoi kesäkuun puolivälissä Etelä-Pohjanmaalla. Helsingin yliopisto johtaa koetoimintaa, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoululla on kenttävastuu Etelä-Pohjanmaalla ja sen...

seamk.fi Kesä-TURNEElla – koealojen perustaminen alkoi 

Ruokaketjun on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

...hukassa, kun maailmanpolitiikka on kokenut suuria muutoksia parin viime vuoden aikana. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin, siksi sen aiheuttamiin uhkakuviin voidaan vastata vain yhteistyöllä. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii siten myös asenneilmastonmuutoksen....

seamk.fi Ruokaketjun on sopeuduttava ilmastonmuutokseen

Naarasnevan ilmastomittausasema rakennettiin Soiniin

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Nappaa hiilestä kiinni –tutkimusohjelman TURNEE-hankkeen mittausasema rakennettiin Soinin Naarasnevalle 24.-26.8.2021. Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR) johtaa koetoimintaa, jossa Seinäjoen ammattikorkeakoululla on kenttävastuu Etelä-Pohjanmaalla...

seamk.fi Naarasnevan ilmastomittausasema rakennettiin Soiniin

Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää? - Abstraktista keskustelusta taloushaittojen tunnistamiseen

...näkyväksi kuin ilmastonmuutos” (HS 2020). He ottivat kantaa siihen, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on todella tärkeää, ja sitä varten tulisi tehdä yhtä järeitä poliittisia toimia kuin ilmastonmuutoksen eteen. Lisäksi monimuotoisuus...

seamk.fi Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää? - Abstraktista keskustelusta taloushaittojen tunnistamiseen

Ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö

Ilmastonmuutos on vakava uhka, jolla on vaikutuksia yhteiskunnan kaikkiin osiin. Tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu on saanut huomiota enemmän kuin koskaan, sillä on ymmärretty, että kasvihuonekaasujen radikaalit päästövähennykset on tapahduttava...

seamk.fi Ilmastonmuutos on monimutkainen ilmiö

Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU lisää bioenergian tuotantoa ja käyttöä. Samalla EU vähentää riippuvuutta maailman kriiseistä fossiilisten öljyvarojen ehtyessä. Kivihiilestäkin tullaan vähin äänin luopumaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjausten mukaisesti....

seamk.fi Kansainvälistä bioenergiayhteistyötä