Podcast: Etelä-Pohjanmaan ruokahävikin vähentämisen toimenpidesuunnitelma

kategoria: 2019, Podcastit

Etelä-Pohjanmaan ruokahävikin vähentämisen toimenpidesuunnitelma on Interreg Europe rahoitteisessa EcoWaste4Food –hankkeessa tuotettu suunnitelma, jolla pyritään vähentämään ruokahävikin määrää maakunnassa. Suunnitelma sisältää useita toimenpiteitä, joissa toteuttajina on organisaatioita, yrityksiä ja kuntia. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto. Aiheesta on haastateltavana SeAMK Ruoka -yksikön asiantuntija Soila Huhtaluhta, joka on ollut laatimassa toimenpidesuunnitelmaa yhdessä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Tämä haastattelu on tehty ”Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin”-hankkeessa, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Haastattelijana toimii Kari Laasasenaho SeAMK Ruoka -yksiköstä.